Dictionaries | References

वेळ मारुन नेणें

प्रसंग साजरा करणें
निभावून नेणें.

Related Words

प्रसंग मारुन नेणें-काढणें-संपादणें-शेवटास नेणें   चढती वेळ-वेळा   वेळ मारुन नेणें   सिद्धीस आणणें-नेणें   वेळ-वेळ अवेळ   फड मारणें-संपादणें-मारुन जाणें-मारुन नेणें   दुसर्‍या दिवसावर नेणें   काशीस गंगा नेणें   काळ (= वेळ)   कालज्‍व अंगी बाणे, तो शीतोष्‍णता नेणें   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   ठठ्ठेवर नेणें   पितर उद्धरणें-स्वर्गावर नेणें   उद्योग वेळ-वेळा   लाथ मारुन पाणी काढणें   मुसलमान-एखाद्याला मारुन मुटकून-हाणून मुसलमान करणें   माप-माप कुतर्‍यानें नेणें   पाडून नेणें   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   मेट-मेटें मारणें-मारुन पडणें   शंभर बुडया मारुन गांड कोरडी दाखविणारा   मारुन मुटकून वैद्यबुवा   मारुन मुटकुन-कुटुन हणगोबा करणें   मारुन मुका मिळत नसतो   समाटणें-समाटून नेणें   बोलले बोल सिद्धीस नेणें   गर्दीस नेणें   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   निरवानिरवीची वेळ   उतावळ-वीळ-वेळ   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   वेळ मारणारा-माऱ्या   चढती वेळ or ळा   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   वक्ताची वेळ   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   उतरती वेळ-ळा   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP