Dictionaries | References

वेळेस एक टांका घातल्यास पुढील नव टांकण्याची बचत होते


एक टांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो. एक पहा.

Related Words

टांका   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक तोंड करणें   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   एक पंथ (और) दो काज   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   एक शीख सध्या लाख   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   एक म्हणती आंबा, तर एक म्हणतो चिंच   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   एक ओढ   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक धरून बसणें   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   एक तीळ सात ठिकाणीं   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   ब्रम्ह्याचा लिखा, सटवीचा टांका, त्यास कोण देईल झोंका   आपले बेतानें राहणें, पुढील प्राप्तीवर न जाणें   होते आंबे गरे, तोंवर भट बामण बरे   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   एक हमाममे, सब् नंगे   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   तूं मी एक, गठली मेख   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एक प्रीति लागती, दुजी विसरती   भूत आणि भीति एक गांवची   एकूण एक   गाढवाच्या लेंड्यांचे जर पापड बनते, तर उडीद कशाला होते   शाहण्याची एक बात, मूर्खाची सारी रात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP