Dictionaries | References

विषाची परीक्षा पाहणें

एखादा भयंकर प्रयोग, साहस, धाडस करणें.

Related Words

विषाची परीक्षा पाहणें   कपाळ धुवून पाहणें   चव घेणें-पाहणें   बरोबरी पाहणें-करुन पाहणें   डोळ्यांत तेल घालून पाहणें   दगड चहूंकडे टाकून पाहणें   जन्मांतर पाहणें-शोधणें-तपासणें   वांकड्या डोळ्यानें पाहणें   पांखरासारखी वाट पाहणें   न्हाव्याची परीक्षा नखांत, कारकुनाची टाकांत   पायापुढें दोनच हात पाहणें   अंत पाहणें   मन पाहणें   दृष्टि भरुन पाहणें   निर्वाण पाहणें   लावून पाहणें   परीक्षा सोन्याची कसोटींने, माणसाची द्रव्यानें   डोळेभर-डोळ्यांभर पाहणें   दिवसाढवळ्या स्वप्नअ पाहणें   घोड्याची परीक्षा जिनावरून होत नाहीं   दैवानें मागें घेणें-पाहणें-सरणें-हटणें   धुळीचे दिवे पाहणें   पायांपाशीं-पुरतें पाहणें   परीक्षा   परीक्षा करणें   आंत बाहेर करणें-पाहणें   कांडेंपेरें लावूण पाहणें   पाहणें-पाहत अर्थीं   वर पाहणें   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   विषाची परीक्षा कशास पाहावी   अगीदुगी-करणें-काढणें-उरकणें-पाहणें   अठ्ठावीस - अठ्ठावीस दिवसांनीं चांदोबा पाहणें   आडव्या दृष्टीनें पाहणें   उणें काढणें-पाहणें   एका शितावरून (शितानें) भाताची परीक्षा   कांडेंपेरें लावूण पाहणें   डोळे फोडून पाहणें   डोळेभर-डोळ्यांभर पाहणें   डोळे भरून पाहणें   डोळ्यांत तेल घालून पाहणें   तमाशा पाहणें   दगड टाकून ठाव पाहणें - घेणें   दैवाची परीक्षा करणें-पाहणें   परीक्षा करणें   पाण्यांत पाहणें   पाहणें   बरोबरी पाहणें-करुन पाहणें   बारीक पाहणें   रेघा मारून प्रश्न पाहणें   रहा पाहणें   हात पाहणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.