Dictionaries | References

विनाशकाळे विपरीत बुद्धि, विकली घोडी घेतली गधी

( महानु.) वरील प्रमाणेंच.

Related Words

बुद्धि   विपरीत   अंगची बुद्धि   घोडी काढणें-भरविणें   विनाश-विनाशकाळीं विपरीत बुद्धि होणें   साठी बुद्धि नाठी आणि पोरें लागलीं पाठीं   झाले केश श्र्वेत, बुद्धि नाही येत   आंब्या राकडारि घालतचि बुद्धि येत्ता   धन्याची घोडी उधळली, मनाला चुटपुट लागली   अन्नानुसार बुद्धि   मद्य-मद्य घरांत रिगल्यावर बुद्धि घर सोंण्णु वत्ता   ज्यास बुद्धि नाहीं, त्यास भांडवल नाहीं   साठीं बुद्धि नाठी   तरुणपणीं बुद्धि, म्‍हातारपणीं शक्ति, याचें नांव चांगली स्‍थिति   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   उलटी घोडी, मान मोडी   घोडी   जशी दैवाची उजरी, तशी बुद्धि उपजे शरीरीं   किराक बुद्धि, सांगिली वारि   घोडी घालणें   विनाशकाळे विपरीत बुद्धि, कपाळ फोडून बांधली चिंधी   घोडी फेरणें   बुद्धि करणें-सांगणें   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   जैशी देवाची उजरी, तैशी बुद्धि उपजे शरीरी   आधी जाते बुद्धि, मग जाते भांडवल (लक्ष्मी)   अपहार - अपहार बुद्धि ती लोंभाची वृद्धि   उपदेश देतां येतो, पण बुद्धि देतां येत नाहीं   जेथें बुद्धि, तेथें शांति   आगे बुद्धि बनिया, पीदे बुद्धि बामनिया   साठी बुद्धि   फुलां विकली थै वावळयो विकच्यो न्हेयत   शेतांतली सुपारी नासली, पैसा पासरी विकली   करूं जातां एक, घडें-घडून येतें विपरीत   विपरीत बुद्धीचा उगम, विनाश काळाचा आरंभ   नवल विपरीत, कांदा झिपरींत   मसूर घोडी   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   पै-पैची काळजी घेतली म्हणजे रुपयांकडे पहावयाला नको   आली अंगावर तर घेतली शिंगावर   बुद्धि गहाण ठेवणें   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   आपामरसाधारणवृत्ति-भाव-बुद्धि-मत-लक्ष्य-दृष्टि-वर्त्तन   बुदवंताक बुद्धि सांगची रेवेरि उदाक, पिश्याक बोध सांगचो अळवारि उदाक   बुद्धि II.   इतरांची बुद्धि ऐकावी, तशी लोकां सांगावी   सदसद्विवेक बुद्धि   बुद्धि सांगे पोर, त्यास म्हणावें थोर   बुद्धि फिरणें   मार. ‘राजश्रीअ स्वामी इतराज होऊन पाणिप्रवाह मुखावरी होऊन आबरु घेतली ऐसा प्रसंग येथील आहे.’   अकाळीं जें कारणें, तें सर्व विपरीत होणें   अंगची बुद्धि   कुणब्‍याला अक्‍क्‍ल तोकडी, गाई वोपुनी घेतली घोडी   करूं जातां एक, घडें-घडून येतें विपरीत   घोडी   परपत्ययनेय बुद्धि   पाऊल बुद्धि   पांचाची पांच बुद्धि   पांचा बुद्धि ती पंचविशी बुद्धि   बुद्धि II.   बुद्धि III.   बुरणुस बुद्धि   बुरणूस-बुरणूस बुद्धि   मंदमति-बुद्धि   मसूर घोडी   विनाश-विनाशकाळीं विपरीत बुद्धि होणें   विपरीत   शेतांतली सुपारी नासली, पैसा पासरी विकली   सदसद्विवेक बुद्धि   साठी बुद्धि   हौस बडी खर्ची थोडी, बसावयास गेलों तर लंगडी घोडी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP