Dictionaries | References

विणणार्‍या कोळयाची बायको नागवी

कोळी आपल्या शरीरांतून सारखा तंतु काढीत असतो पण त्याचा त्याला कांहीं उपयोग होत नाहीं. स्वतःच्या कृत्याचा स्वतःस फायदा न मिळणें. तु ०- कुंभाराक मडकें धड ना. चांभाराची रंडी, सदा पायीं उघडीं.

Related Words

बायको   मानभावाची बायको   निपट नागवी   पाटाची बायको   बायको भली तर नवरा भला   गवत गोंडाळ, शेत धोंडाळ, बायको तोंडाळ नसावी   भावका देवीला नाहीं नवरा आणि वेताळाला नाहीं बायको   बायको ही काम जिंकण्याकरितां व मुलें हीं यम जिंकण्याकरितां असतात   ब्राम्हणाचा हरवावा तांब्या, मुसलमानाची मरावी बायको, वाढ्याचं मोडावं घर   बारा गांवची मोकाशी, घरीं बायको उपाशी   बुडकीची विहीर नव्हे, पाटाची बायको नव्हे   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   विरुप बायको आपली, सुरुव बायको लोकाची   बायको दुसरी, फजिती तिसरी   आडव्या सुडक्याची बायको   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   अडक्याचा ऊंस, नवरा बायको खुष   श्रीमंताचें मूल नि गरिबाची बायको लाडकी असते   पाटीलबुवा! बायको करा तर म्हणे तुम्हीच व्हा   बिजवराची बायको, तिजवराची चोळी, नित्य लुगडें फाडी तिचें कोण काय करी?   नेसेन तर पैठणी नेसेन, नाहीं तर नागवी बसेन   नागवी सवाशीण भेटणें   बायको आली पणांत, नवरा चालला कोनांत   माथनी एवढी बायको नाहीं कामाची (पण कातणी एवढं पोर कामाचं)   पाटाची बायको गडबडा लोळे   श्रीमंताचें जळूं नये घर, तरुणाची मरुं नये बायको व वृद्धाचा मरुं नये पुत्र   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   गेल्‍याचें घर व मेल्‍याची बायको   चोरी केली सासरीं, बायको खजील झाली अंतरीं   पाणी नाहीं तोंवर पोहेन पोहेन, आणि बायको नाहीं तोंवर झंवेन झंवेन   बायको लंकेची पार्वती, नवर्‍याला रिकामी खंती   डाळ घालावी दाटणींत आणि बायको घालावी अटणींत   बायको रे करीनास, तूंच गे रांडे होईनास   घरापरी घर गेलें, बायकोपरी बायको गेली   हगवणीला बायको, नागवणीला सोयरा   मानभावाची बायको आणि गाढवाचें जित्रप   बायको करतां सुख वाटे, पण धबला घेतां गांड फाटे   भटा तुझी बायको कशी, तर परघर वर्ज्य   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   बायको विलासी, नवरा उदासी   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   शेत धोंडाळ, बायको तोंडाळ, गवत गोंडाळ   वेताळाला नाहीं बायको आणि धावगा देवीला नाहीं घावे   सस्ताईची भाजी, बायको झाली राजी   वरण दाटणीं, आणि बायको आटणीं   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   बायको ना बिर्‍हाड, चोटाला बांधला शिराड   हंसती बायको रडता पुरुष कामाचीं नाहींत   भटजी, बायको कां कराना? तर भटजी म्हणतोः बाई, तुम्हीच कां व्हाना?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP