Dictionaries | References

विणची वेळ

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
viṇacī vēḷa f C The period just before sunset. An evil season. Children &c. must not be exposed abroad.

 स्त्री. संध्याकाळची वेळ ; सूर्यास्तसमय ; तिन्हीसांजा . विणचां - क्रिवि . ( राजा . ) संध्याकाळीं ; सुमारें चार घटका दिवसा .

संध्याकाळची वेळ
सूर्यास्त समय.

Related Words

वेळ   विणची वेळ   एक वेळ पाय घसरतरीच घसरतवता   वक्ताची वेळ   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   वेळ अवेळ   ओखटी वेळ   पांगूळ वेळ   जशी जशी वेळ पडे, तसतसे करणें (होणें) घडे   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   सगळे वेळ सोपे दोनपारची वेळ कठीण   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   उद्योग वेळ   पीठ वेळ काढतें, भात नेऊन पोंचवितो, भाकरी नेऊन परत आणते   चालण्याला जे पाय उपयोगी पडतात तेच बंधनाची वेळ आली म्‍हणजे पाश होतात   दैत्यांची वेळ   उतरती वेळ   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   वेळ मारुन नेणें   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचे केळ   वेळ माऱ्या   कारणाव्यतिरिक्त बोलूं नये, दुसर्‍याचा वेळ घेऊं नये   गेली वेळ (घडी) पुनः येत नाहीं   आयती वेळ   राक्षस वेळ   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   वेळ मारणारा   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   निरवानिरवीची वेळ   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   वेळ पळौन खेळ खेळचो   सर्वच वेळ साजे तर सारेच होतील राजे   गोळकाचे सोंवळें, सारा वेळ बिळबिळें   खडतर वेळ   नमनांत वेळ घालविणें   अपमृत्यूचा एखाद वेळ महामृत्यू होतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP