Dictionaries | References

वाटेस लावणें

See also:  वाटे लावणें
योग्य मार्गास लावणें. ‘ सर्वत्र धर्मरक्षक राजे आहेत लाविती वाटे। ’ -मोकर्ण २९.४६.
मार्गास लावणें
निरोप देणें
रास्त मार्ग दाखविणें.
पाठवणी करणें
निरोप देणें. पाठवणी करणें. रवानगी करणें.
हांकून लावणें. -मोरुक्मिणी ४९. ‘ आले होते त्यासी लाविलें वाटेसी। ’ -सप्र २.११५.
हांकून देणें
घालविणें.

Related Words

चालतीस लावणें   माग लावणें   जीव लावणें   कपाळीं कांटी लावणें   वाटेस लागणें   दिवसा मशाल लावणें   वाटे लावणें   नाद लावणें   सुतींपातीं लावणें   काडीनें औषध लावणें   पेंढी वळणीला लावणें   कामी लावणें   पदरास खार लावणें   विलगेस लावणें   कानास खडा लावणें   कंठास हात लावणें   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   कानास खडी लावणें   कानाशीं कान लावणें   कानखडा लावणें   होस हो लावणें   मधल्या वाटेस   वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   कपाळावर हात लावणें   उरास ऊर लावणें   मूल पाटीवर लावणें   सौभाग्य लावणें   गळ्याला दोरी लावणें   दांतीं तृण धरायला लावणें   लावणी लावणें   नाकाला जीभ लावणें   कण्या खाऊन मिशांस तूप लावणें   अटकेवर झेंडा लावणें   तगी लावणें   मसणीं दिवा लावणें   हात धरुन काढून लावणें   तोंडी लावणें   लाज लावणें   लंबी लावणें   दंडाला माती लावणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्र लावणें   पांवडयावर लावणें   शिरातोरा लावणें   नांव लावणें   पावंडाखाली लावणें   फांसाला तांब्या लावणें   पोटाला कुंकू लावणें   ध्वनी लावणें   कानाला खडा लावणें   अंडास लोणी लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP