Dictionaries | References

वाटेवरचा डवरा, सर्वाचा सोयरा

See also:  वाटेवरचा झरा, सर्वाचा सोयरा
रस्त्यावरचा पाण्याचा झरा प्रवाशांस फार सुखदायक असतो. त्या प्रमाणें सज्जन हे सर्वास आश्रय देणारे असतात.

Related Words

डवरा   सोयरा   वाटेवरचा डवरा, सर्वाचा सोयरा   मोठा सोयरा, भेटीची शिराणी   सोय जाणेल तो सोयरा   निराळा ओयरा, कोण कोणाचा सोयरा?   वाटेवरचा झरा, सर्वाचा सोयरा   बहिणीमुळें भावोजी सोयरा   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   वाटेवरचा हरि, रामराम करी   वाटेवरचा हरभरा वाटेल त्यानें खावा   जों जवळ ओवरा, तों जग सोयरा   सराफ सोयरा नव्हे, मांजर जितरब नव्हे   सोई, सोय धरील, जाणिल तो सोयरा, वर्म पाहील तो वैरी   हगवणीं बायको, नागवणीं सोयरा   जों जवळ ओयरा, तों जग सोयरा   सोयरा पाहावा रुसून, सोनें पाहावें कसून   हगवणीला बायको, नागवणीला सोयरा   सोय धरील तो सोयरा, वर्म पाहील तो वैरी   सोयरा सुखाचा, विखावा भक्ताचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP