Dictionaries | References

वाटा वाहणें

वाटेंत गर्दी होणें असणें. ‘ सदा सर्वदा वाहती सर्व वाटा। ’ -राक १.२.१४.

Related Words

दक्षिण सुटणें, वाहणें   वाटा वाहणें   वाटा घेणें   बारा वाटा होणें   बारा वाटा पळणें   वाटा लावणें   वाहणें   चिंता वाहणें   चार वाटा करणें   बारा वाटा मोकळया   गंगायमुना वाहणें   गांठचा वाहणें   पळणारास एक वट शोधणारास बारा वाटा   सूर वाहणें   पळणारास एक वट शोधणारास दहा वाटा   चारहि दिशा (वाटा) मोकळ्या होणें   गाडाभर अब्रू वाहणें   चारहि वाटा मोकळया   (कच्च्या) घड्याने पाणी वाहणें   वाट वाहणें   वाटा   फुलें वाहणें   दशी वाहणें   प्राण वाहणें   (शिव्यांची) लाखोली वाहणें   बारा वाटा उधळिला जाणें   नाक वाहणें   बारा वाटा उधळिला करणें   पायांवर वाहणें   येत्याच्या चार वाटा, जात्याच्या बारा वाटा   स्वर भजणें, वाहणें   फूल वाहणें   मसणाला तेरा वाटा   पोटाला नाहीं घाटा, टीरीला उटणा वाटा   बारा वाटा मोकळया होणें   चोराच्या वाटा चोरालाच ठाऊक   बकर्‍यांचीं दावण वाहणें   घरावर फिरला खराटा, सगळ्या वाटा मोकळ्या   मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   बंदर वाहणें   संसारांच्या बारा वाटा   पळणारास एक वाट, शोधणारास बारा वाटा   मेढा वाहणें   उटारेटा, पुरण वाटा   जन्मतांना रडणें, वाढतां चिंता वाहणें, मरतां निराशी होणें   बसला वाटा   श्रीमंताचा आला गाडा नि गरिबाच्या वाटा मोडा   नवसाचा भोपळा, चारी वाटा मोकळा   आटापिटा पुरण वाटा   वेळ वाहणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP