Dictionaries | References

वाटा घेणें

लुटणें
लुबाडणें. ‘ तुजकारणें चोर घेती वाटा। तूं झुंजविली वीरा सुभटा। ’ -कालिका १४.६६.

Related Words

डोईवर घेणें   घुणा घेणें   घर घेणें   चालता घेणें   झाडा घेणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   विटाळ करुन घेणें   नमने घेणें   आपले हातानें आपले पायावर दगड पाडून घेणें   नरक अंगावर घेणें   ओपून घेणें   आपल्या पायावर आपणच धोंडा मारून घेणें   कामांत काम करून घेणें   वारा घेणें   खार लावून घेणें   जिभेला चिमटा घेणें   बगाड घेणें   पूस घेणें   उरी डोंगर घेणें   धरागें घेणें   देवानें ओढ घेणें   काचवा घेणें   मनाला लावून घेणें   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   दिवस घेणें   पाडून घेणें   शेव घेणें   मणगट चावून घेणें   दारूचा कैफ करणें, बळें वेड घेणें   घेणें देणें आडमाप, आणि सावकाराला थाप   वारें घेणें   चालत्‍या मुलाला उचलून कडेवर घेणें   घरावर फिरला खराटा, सगळ्या वाटा मोकळ्या   मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   लळतें घेणें   परीक्षा घेणें   जिवाचा घोट घेणें   आडविहिर करून घेणें   प्रीतीची बाई खांद्यावर घेणें   झोळी घेणें   बाणगुप्ती घेणें   अढेवेढे घेणें   चौपदरी घेणें   देणें घेणें रोम, माझ्या कामाला झोंब   कलम बरे जमिनीतून घेणें, कन्या चांगले कुळांतून करणें   सूड घेणें   जन्माचा पाटा वरवंटा घेणें   पागोटी घेणें   धूर घेणें   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP