Dictionaries | References

वाटवणे

क्रि.  पुन्हां मार्गस्थ होणे ; थोडा वेळ थांबून पुन्हां चालावयास लागणे ; मार्ग धरणे ; रस्ता सुधारणे . [ वाट ] वाटविणे - उक्रि .
मार्गात बाजूस किंवा मागे टाकणे ; पलीकडे जाणे ; बाजूने पुढे जाणे ; वळसा घालून जाणे . ही खांदेरी वाटविली म्हणजे शहर दिसूं लागेल
ओलांडणे ; उल्लंघून जाणे ; मागे टाकणे ; टळणे ( काळ , समय इ० ). एवढी अंवस वाटविली म्हणजे यांस गुण पडेल . वटावणे पहा . [ वाट ]

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Search results

No pages matched!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP