TransLiteral Foundation

वडिलांचीं खेटरें घेऊन पळणारा

अतिशय लबाड
स्‍वतःच्या बापासहि लुबाडणारा, नागवणारा अत्‍यंत धूर्त, फसव्या मनुष्‍य.

Related Words

अंगावर घेऊन   वडिलांचीं खेटरें घेऊन पळणारा   चुळक्‍यांत पाणी घेऊन जीव देणें   डोईवर हात घेऊन येणें   अठरा नखी खेटरें राखी, वीस नखी घर राखी   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   आपलेच घेऊन बसणें   सर्पाक उश्या घेऊन निदल्लि संगति   भलें घेऊन फिरणें-पुसणें-विचारणें   जीव घेऊन राहाणें   रक्षा-रक्षा घेऊन जाणें   जीव घेऊन पळणें   जवळ घेऊन   कपाळीं कांटी घेऊन जाणें   एका वाटेनें जातो पळणारा आणि बारा वाटेनें जातो शोधणारा   (झाडास बांधलें तर) झाड घेऊन जाणें   अळवणी आणि तळवणी घेऊन गेले   अर्घ्यं - अर्घ्य घेणें - घेऊन उभे - तयार असणें - राहणें   दिवस घेऊन   अधिर्‍याचें घेऊन कर्जबाजार्‍याला देऊं नये   हुंडा-हुंडा घेऊन लग्न करणें, कंटकशय्येवर निजणें   विकत श्राद्ध घेऊन तर्पण-सव्यापसव्य करणें-पिंडदान करणें   गौर रुसली, सौभाग्‍य घेऊन बसली   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   पडलेलें शेण माती घेऊन उठतें   घर विकत घेऊन राही, बांधण्यांत नफा नाहीं   स्वतःचें नाक कापून घेऊन दुसर्‍यास अपशकून-अवलक्षण करणें   घट घेणें-घेऊन बसणें   पाडयाला बाळगून शेतकी करुं नये व लहान मुलीला घेऊन प्रपंच करुं नये   अहंभाव मनी धरती, पोकळपणा घेऊन उठती   चोटली हातांत घेऊन फिरप   फेर-फेर घेऊन मुतणें   उभ्यानें or फेर घेऊन मुतणें   दादल्यापरीस बाईल मोठी, मुसळ घेऊन लागे पाठी   वळवणी आलें आणि तळवणी घेऊन गेलें   गौर रुसली आणि सौभाग्य घेऊन बसली   दर्भ घेऊन उभा असणें   अब्रु घेऊन जातें, तें प्राणावर येतें   दक्षिण वायु सुटे, पाउस घेऊन उठे   दुसर्‍याचा वरवंटा घेऊन आपला काथ्या कुटणें   वेड घेऊन पेडगांवास जाणें   हातावर शीर घेऊन असणें-घेणें   दमडीची वरू, कोठें घेऊन फिरूं   येरे येरे वार्‍या, धूळ घेऊन वच-जा काळया   मागें ना पुढें, कुत्रें घेऊन रडे   सुगरण-सुगरीण-सुग्रण-सुगरीण करी भांडेः उठवळ काठवट घेऊन हिंडे-चुलीपुढें धांडे   कपाळ फोडून घेऊन कुठें नशीब उघडलें आहे?   विकत श्राद्ध घेऊन सव्यापसव्य करणें   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   कर्ज घेऊन आपण विसरतो, पण सावकार सदां स्‍मरतो   अंगावर घेऊन   एका वाटेनें जातो पळणारा आणि बारा वाटेनें जातो शोधणारा   जवळ घेऊन   दिवस घेऊन   वडील-वडीलांचीं खेटरें घेऊन पळणारा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

dentine

 • दंती, दंतिन, डेंटिन 
 • न. दंतिन 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

Are the advertisements necessary on your pages?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.