Dictionaries | References

लवलव

See also :
लवलवां
ना.  एकसारखी हालचाल , वळवळ ;
ना.  चुरचूर ( जीभेचा ), बडबड .
lavalava or vāṃ ad Imit. of rapid speaking; glibly, rattlingly, volubly. v बोल, कर.
 स्त्री. 
बडबड ; चुरचुर लबलब ( बोलतांना जिभेच्या लवण्यावरुन ). वृथा बोलाची लवलव । - एभा २२ . ४३ .
हालचाल ; वळवळ . की गर्भांधु नेत्रपाती । न सांडी लवलवा । - कथा १ . २ . ३३ . [ लवणे द्वि . ] लवलव - लवां - क्रिवि .
जलद बोलण्याचे अनुकरण करुन ; लबलब , लुबलुब पहा . ( क्रि० बोलणे ; करणे ).
घाईने ; गर्दीने ; लवकर . लवलवणे - अक्रि .
जलद व चपळाईने वांकणे व वळणे ( अतिशय लवचीकपणामुळे ); वळवळणे ( साप , किडा इ० नी ).
( ल . ) बोलण्याविषयी उत्सुकतेने फुरफुरणे ; वळवळणे ( जीभ ); स्फुरण चढणे . [ लवणे ] लवलवाट - पु . ( लवलवचा अतिशय )
उत्कंठा ; उत्सुकता .
घाई ; त्वरा . सद्गुरुचे घ्यावया उच्छिष्ट । मजचि मोठा लवलवाट । - एभा १२ . ५४७ .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.