Dictionaries | References

रुख न देणें

समोर बोलणें न करणें. ‘ आणि स्वामीकडील घोंडाजी अगर आम्हांसी रुख देत नाहीं. " -पेद १०.७२.

Related Words

उचलून देणें   रुख न देणें   बीर देणें   गण देणें   सावलीस उभा न राहणें   नखाला माती न लागणें   ढुंकून न पाहाणें   भाक देणें   पाय भुईला लागूं न देणें   (एखाद्याला) उच्छाद देणें   दोर सैल देणें   कान देणें   ताकास तूर लागू न देणे   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   प्रसाद देणें   रंजक देणें   देणें घेणें रोम, माझ्या कामाला झोंब   न हिंदु र्न यवनः   ठेका लावून देणें   पट्टी देणें   कर न कर   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   न खादी नार नी पायलीचा आहार   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   इष्क स्वसंतोषें घडे, सांगण्यानें न जडे   फरेब देणें   देणें आणि दुखणें हीं कोणासहि आवडत नाहींत (चुकत नाहींत)   पटकी देणें   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   मान कापून देणें   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   वणीं देणें   डाग देणें   शेंवतीपूजन देणें   खुर्ची देणें   डंका देणें   निग्रह पत्र देणें   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   जो असे अविचारी, तो काय न करी   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP