Dictionaries | References

रानांतून बाहेर पडण्यापूर्वी शीळ घालूं नये

संकटांतून बाहेर पडण्यापूर्वीच आनंद प्रदर्शित करुं नये. Do not haloo till you are out of the wood याचा अनुवाद.

Related Words

बाहेर   कोणाचें वर्म काढूं नये   शीळ   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   पितळ बाहेर दिसणें   अंडींपिल्लीं बाहेर काढणें   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   घरीं शिमगा, बाहेर दिवाळी   बाहेर काढणें   घरांत दांडगाई, बाहेर कोरडें खाई   बागलाक येवंचो रुकु खिळी हाळतानें कातरं नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   लहानाची उपेक्षा करुं नये   अंगा बाहेर राखणें   घरीं उपवासी आणि बाहेर उल्‍हासी   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   बाहेर निघणें   पाण्यांत म्हैस, बाहेर मोल   सुनेचा मेला मावसभाऊ आणि चेडवाची मेली जाऊ, बाहेरची पीडा बाहेर   बाहेर ज्ञकपक, पण आंत भगभग   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   आपला अपराध चुकवावया, दुजावर घालूं नको वायां   पुड बाहेर येणें   बूट बाहेर पडणें   घरांत शूर, बाहेर भागुबाई   बाहेर जटा वाढवाव्या, आंत संसार करावा   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   भात सोडावा साथ सोडूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP