Dictionaries | References

रड्डी

See also:  रंडी , रडी


 स्त्री. 
 पु. कर्नाटकांतील मराठा जात .
( सामान्यतः रडी ) भान जाऊन खेळांत खोटें खेळणें ; खेळांत चिडणें . ( क्रि० घेणें ).
वाटेल तेव्हां डोळ्यांतून पाणी , अश्रू आणणारी स्त्री . [ रडणें ] रडी खाणें - चिडणें ; रडकुंडीस येणें ; पराभव होणें . पांडुरंगे पहा खादलीसे रडी । परि नाम सेंडी धरिली आम्हीं । - तुगा १२१८ . रडी येणें - ज्यावर डाव आला असेल त्या मुलीनें किंवा मुलानें माझेवर मुळींच डाव आला नाहीं असें किंवा अशा प्रकारचें खोटें सांगणें . रडीखोर , रंडीखोर - वि . चिडखोर ; खेळांत खोटें बोलणारा . , रंडीवाल - वि . रडण्याची संवय लागलेला , असलेला ; चिरडीस जाणारा . रडी खाण्याचा किंवा रडीस येण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे तो .
Getting angry or losing temper and cheating at play. v खा or घे, or, with रड्डीस, ये or जा.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP