Dictionaries | References

रडती बायको हांसता पुरुष


यांचा विश्र्वास धरुं नये. यांच्या बाहेरच्या स्वरुपावरुन फसूं नये. ( गु.) रडती रांडे ने हसता पुरुषनो विश्वास न करवो.

Related Words

बायको   मानभावाची बायको   हंसती बायको रडता पुरुष कामाचीं नाहींत   बायको भली तर नवरा भला   गवत गोंडाळ, शेत धोंडाळ, बायको तोंडाळ नसावी   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   बायको-बायको करणें   भावका देवीला नाहीं नवरा आणि वेताळाला नाहीं बायको   तृणतुल्‍य पुरुष जरी, सधन स्‍त्रीच्या बरोबरी   ब्राम्हणाचा हरवावा तांब्या, मुसलमानाची मरावी बायको, वाढ्याचं मोडावं घर   बारा गांवची मोकाशी, घरीं बायको उपाशी   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   बुडकी-बुडकीची विहीर नव्हे, पाटाची बायको नव्हे   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   बायको दुसरी, फजिती तिसरी   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   अडक्याचा ऊंस, नवरा बायको खुष   कांचणी - गहूं घालावा दाटणीं, बायको घालावी कांचणीं   पाटीलबुवा! बायको करा तर म्हणे तुम्हीच व्हा   पुरुष पळे ते लाठाः विरमला तो विरळाः   माळयाची पोर हिंडती, साळयाची पोर रडती   पुरुष प्रयत्नी, देवाचें साहाय्य   केलेला पुरुष   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   अंगाखालची बायको or स्त्री   बायको ना बिर्‍हाड, चोटाला बांधला शिराड   वेताळाला नाहीं बायको आणि धावगा देवीला नाहीं घावे   सस्ताईची भाजी, बायको झाली राजी   वरण दाटणीं, आणि बायको आटणीं   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   बायको विलासी, नवरा उदासी   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   शेत धोंडाळ, बायको तोंडाळ, गवत गोंडाळ   मानभावाची बायको आणि गाढवाचें जित्रप   बायको करतां सुख वाटे, पण धबला घेतां गांड फाटे   हगवणीला बायको, नागवणीला सोयरा   घरापरी घर गेलें, बायकोपरी बायको गेली   बायको रे करीनास, तूंच गे रांडे होईनास   बायको आली पणांत, नवरा चालला कोनांत   भटा तुझी बायको कशी, तर परघर वर्ज्य   पाणी नाहीं तोंवर पोहेन पोहेन, आणि बायको नाहीं तोंवर झंवेन झंवेन   बायको लंकेची पार्वती, नवर्‍याला रिकामी खंती   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   गेल्‍याचें घर व मेल्‍याची बायको   चोरी केली सासरीं, बायको खजील झाली अंतरीं   पाटाची बायको गडबडा लोळे   श्रीमंताचें जळूं नये घर, तरुणाची मरुं नये बायको व वृद्धाचा मरुं नये पुत्र   भटजी, बायको कां कराना? तर भटजी म्हणतोः बाई, तुम्हीच कां व्हाना?   गेल्‍याचें घर व मेल्‍याची बायको   मानभावाची बायको   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP