Dictionaries | References

रडकी गोष्ट


raḍakī gōṣṭa f A wailing or whining story: also a sad occurrence; a sorrowful affair.

Related Words

गोष्ट   गोष्ट बगलेंतून काढणें   जिवा(वी)ची गोष्‍ट   जिवावरचा लाग-पाळी-गोष्‍ट-प्रसंग-खेळ-काम   बगलेंतील गोष्ट   गोष्‍ट फोडणें   उसनी गोष्ट सांगणें   लाख रुपायांची गोष्ट   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   कानाची गोष्‍ट जीभ फोडते   लाखांतली गोष्ट   आपले मनांतील गोष्ट, करूं नको सर्वां प्रगट   सूर्यप्रकाशाखालीं नवी अशी कोणतीच गोष्ट घडून येत नाहीं   (गोष्‍ट) कडेलोटावर येऊन ठेपणें   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   कर्जासारखी दुसरी वाईट गोष्‍ट नाहीं   गादीवर गोष्‍ट सांगणें   चढती गोष्‍ट सांगणें   रडकी गोष्ट   एका करोडीची (लाखाची) गोष्ट   जन्मांतर कथा-गोष्‍ट-हकीकत   सांधींतली गोष्ट   सुरत-रडकी सुरत   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   रडकी सुरत   कांट्याचा नायटा आणि क्षुल्‍लक गोष्‍ट विकोपाला   अवघी गोष्ट ऐकल्यावरी, मनुष्याची परीक्षा करी   सिद्धवत् गृहीत गोष्ट   कोणतीहि गोष्‍ट दैवानें घ्‍यावी   लळणें-लळती गोष्ट   अन्य - अन्य गोष्ट नाहीं समजली तोंवरी पहिली चांगली   मांग आणि भलतीच गोष्ट सांग   लळती गोष्ट   घडून येणारी गोष्‍ट, छोयेने दिसती स्‍पष्‍ट   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   चोराची गोष्‍ट, मूर्खा लागे मिष्‍ट   दंतकथा-गोष्ट   रडकी गोष्ट   कर्जासारखी दुसरी वाईट गोष्‍ट नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP