Dictionaries | References

रठ

See also:  रंठ , रट्ट

वि.  
 पु. 
दाटी ; गर्दी ; चिकार जमाव .
राठ ; कठिण ; गांठ्याळ ( लाकूड ).
जाडी ओबडधोबड भाकरी किंवा पोळी ; रोठ .
कठिण ; टणक ( नारळ , फळ ).
जाड ; भरड ( पीठ ).
ओबड धोबड काम ; विद्रूप अगर अवाढव्य वस्तु अथवा प्राणी .
कठोर ; कर्कश ( भाषा , शब्द ).
कठिण , नापिक ( जमीन ).
भक्कम ; घटमूट ( शरीर ).
( सामा . ) रटाल , रटेल ( या अर्थी ). राठ पहा .
सोशीक .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP