Dictionaries | References

"य" Words

  |  
(यक्षिणीची) कांडी फिरविणें   उदंड खाल्ला मेवा तर येईना अर्धमा करीचा येवा   एखाद्या भोंवतीं यंत्र करणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्र चालविणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्र मांडणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्र लावणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्रतंत्र करणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्रतंत्र चालविणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्रतंत्र मांडणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्रतंत्र लावणें   एखाद्याबरोबर यंत्र करणें   एखाद्याबरोबर यंत्र चालविणें   एखाद्याबरोबर यंत्र मांडणें   एखाद्याबरोबर यंत्र लावणें   एखाद्याबरोबर यंत्रतंत्र करणें   एखाद्याबरोबर यंत्रतंत्र चालविणें   एखाद्याबरोबर यंत्रतंत्र मांडणें   एखाद्याबरोबर यंत्रतंत्र लावणें   एखाद्याशीं यंत्र करणें   एखाद्याशीं यंत्र चालविणें   एखाद्याशीं यंत्र मांडणें   एखाद्याशीं यंत्र लावणें   एखाद्याशीं यंत्रतंत्र करणें   एखाद्याशीं यंत्रतंत्र चालविणें   एखाद्याशीं यंत्रतंत्र मांडणें   एखाद्याशीं यंत्रतंत्र लावणें      यु   यू   ये   ये उद्योगा आणि बैस माझ्या खांद्यावर   ये कुत्र्या, खा माझा पाय   ये तोंडा! जा तोंडा!   ये दगडा, पड पायावर   ये बी लडदू, जा बी लडदू   ये रे कुत्र्या, खा माझा पाय   य वै पिता स वै पुत्रः   यःकश्चन   यःकश्चित   यःकश्र्वन   यःकश्र्वित   यःपलाय   यःपलाय (ते) स जीवति   यःपलाय करणें   यआं   येइतलग   येई वेळे, खाई केळें   येईना न् जाईना आणि उगीचहि राहीना   येईना न् जाईना, माहं (माझं) नांव मैना   येईल तितकें बोलू नये व खावेल तितकें खाऊं नये   येईल राजाची राणी, तर भरील परवडीनें पाणी   येउतें   येऊतें   येऊन जाऊन   येऊनजाऊन   यऊल   येऊल   यक   युक्   यूक   येक   यक तन्दुरुस्ती, हजार न्यामत बरोबर आस्त   यॅक वाट्टल्यान समजूं जाय नाजाल्यार यॅक जेवतल्यान समजूं जाय   यक्क   यक्का   येक्का   यकंगबाजी   येकजफ्त   येकटी   यंकणा   यकृत   यकृत्   युक्त   युक्तक   युक्तकृत्   युक्तकम्   युक्तकर्मता   युक्तकर्मन्   युक्तकारिन्   यकृत्कोश   युक्तग्रावन्   युक्तचेष्ट   युक्ततम   युक्ततर   युक्तत्व   यकृत्तस्   युक्त्ताश्व   युक्तदण्ड   युक्तदण्डता   युक्तम्   येकतमता   युक्तमद   युक्तमनस्   युक्तमांसल   युक्त्या   युक्तयोग   युक्तरथ   युक्तरूप   युक्तरूपक   युक्तरूपम्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP