Dictionaries | References

"य" Words

  |  
(यक्षिणीची) कांडी फिरविणें   उदंड खाल्ला मेवा तर येईना अर्धमा करीचा येवा   एखाद्या भोंवतीं यंत्र करणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्र चालविणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्र मांडणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्र लावणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्रतंत्र करणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्रतंत्र चालविणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्रतंत्र मांडणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्रतंत्र लावणें   एखाद्याबरोबर यंत्र करणें   एखाद्याबरोबर यंत्र चालविणें   एखाद्याबरोबर यंत्र मांडणें   एखाद्याबरोबर यंत्र लावणें   एखाद्याबरोबर यंत्रतंत्र करणें   एखाद्याबरोबर यंत्रतंत्र चालविणें   एखाद्याबरोबर यंत्रतंत्र मांडणें   एखाद्याबरोबर यंत्रतंत्र लावणें   एखाद्याशीं यंत्र करणें   एखाद्याशीं यंत्र चालविणें   एखाद्याशीं यंत्र मांडणें   एखाद्याशीं यंत्र लावणें   एखाद्याशीं यंत्रतंत्र करणें   एखाद्याशीं यंत्रतंत्र चालविणें   एखाद्याशीं यंत्रतंत्र मांडणें   एखाद्याशीं यंत्रतंत्र लावणें      य अक्षर   य वै पिता स वै पुत्रः   य व्यंजन   यंकणा   यंगून   यंता   यंत्र   यंत्र करणें   यंत्र चालविणें   यंत्र चालित   यंत्र चालित नाव   यंत्र प्रेरित नाव   यंत्र बांधणें   यंत्र भाग   यंत्र मांडणें   यंत्र मानव   यंत्र लावणे   यंत्र लावणें   यंत्र शास्त्र   यंत्रकार   यंत्रकारागीर   यंत्रगतिशास्त्रम्   यंत्रगृह   यंत्रचलित नौका   यंत्रचलीत   यंत्रचालक   यंत्रचालित नौका   यंत्रणा   यंत्र-बांदावळ   यंत्रभाग   यंत्रमंत्र करणें   यंत्रमंत्र चालविणें   यंत्रमंत्र मांडणें   यंत्रमंत्र लावणें   यंत्रमानव   यंत्ररचना   यंत्र-रचना   यंत्रविद्   यंत्रविद्ध   यंत्रविद्या   यंत्र-विद्या   यंत्रविन्यास   यंत्र-विन्यास   यंत्रशाला   यंत्रशाळा   यंत्रशास्त्रम्   यंत्रशास्त्रविद्या   यंत्रशास्त्रानुसार   यंत्र-संचालित   यंत्रसंरचना   यंत्र-संरचना   यंत्रसामग्री   यंत्रसामुग्री   यंत्रस्य अन्तर्रचना   यंत्राचे सुटे भाग   यंत्रापीड़   यंत्रालय   यंत्राश   यंत्राश राग   यंत्राशराग   यंत्रिकीकरण   यंत्रित   यंत्री   यंत्रीक लेखणी   यंत्रीकरण   यंत्रोपकरण   यंदा   यंदां   यंदांच्या वर्षी   यंदाच्या वर्षी   यंदो   यंव करीन, त्यंव करीन   यंव करीन, त्यंव करीन, माझ्या चोळण्यांत गवत भरुन आग लावीन!   यःकश्चन   यःकश्चित   यःकश्र्वन   यःकश्र्वित   यःपलाय   यःपलाय (ते) स जीवति   यःपलाय करणें   यआं   यऊल   यक   यक तन्दुरुस्ती, हजार न्यामत बरोबर आस्त   यकंगबाजी   यकता दिली   यकदान   यकन्   यकरंगी   यकरूप   यकायक   यकार   यकारः   यकारादिपद   यकीं   यकीन   यक़ीन   यकीन करना   यकीनन   यक़ीनन   यकीनी   यक़ीनी   यकृत   यकृत शोथ   यकृतशोथ   यकृतशोथः   यकृत्   यकृत्कोश   यकृत्तस्   यकृदरिलौह   यकृदात्मिका   यकृदुदर   यकृद्   यकृद्दाल्य   यकृद्दाल्युदर   यकृद्वर्ण   यकृद्वैरिन्   यकृद्वैरी   यकृन्   यकृन्मेदस्   यकृब   यकृल्   यकृल्लोम   यकृल्लोमः   यकृल्लोमन्   यकृल्लोमा   यक्क   यक्का   यक्ष   यक्ष प्रश्न   यक्षः   यक्षक   यक्षकर्दम   यक्षकर्द्दम   यक्षकूप   यक्षगंधर्व थबकेल तेथें मूर्ख खुशाल धडकेल   यक्षग्रह   यक्षग्रहपरिपीडित   यक्षण   यक्षतरु   यक्षता   यक्षत्व   यक्षदत्ता   यक्षदर   यक्षदरः   यक्षदासी   यक्षदिग्विजय   यक्षदृश्   यक्षदेवगृह   यक्षधूप   यक्षधूपः   यक्षन   यक्षनायक   यक्षन्   यक्षपति   यक्षपाल   यक्षपालः   यक्षप्रश्न   यक्षबलि   यक्षभवन   यक्षभृत्   यक्षमल्ल   यक्षयुद्धपर्व   यक्षरस   यक्षराज   यक्षराज्   यक्षराट्   यक्षराट्पुरी   यक्षरात्रि   यक्ष-रात्रि   यक्षरात्रिः   यक्षरात्री   यक्षरुचि   यक्षरुचिः   यक्षरुची   यक्षवर्मन्   यक्षवाट   यक्षवित्त   यक्षसेन   यक्षसेनः   यक्षस्थल   यक्षा   यक्षाङ्गना   यक्षाङ्गी   यक्षाधिप   यक्षाधिपति   यक्षामलक   यक्षायतन   यक्षावास   यक्षिणी   यक्षिणी   यक्षिणीकवच   यक्षिणीची कांडी फिरणें   यक्षिणीतन्त्र   यक्षिणीत्व   यक्षिणीपटल   यक्षिणीमन्त्र   यक्षिणीवेतालसाधन   यक्षिणीसाधन   यक्षिन्   यक्षी   यक्षीण   यक्षीत्व   यक्षु   यक्षेंद्र   यक्षेन्द्र   यक्षेन्द्रः   यक्षेश   यक्षेश्   यक्षेश्वर   यक्षेश्वरः   यक्षेश्वरमेधीय   यक्षोडुम्बुरक   यक्षोदुम्बरक   यक्ष्   यक्ष्म   यक्ष्मगृहीत   यक्ष्मग्रस्त   यक्ष्मग्रह   यक्ष्मघ्नी   यक्ष्मनाशन   यक्ष्मनाशन ऋषि   यक्ष्मनाशन ऋषी   यक्ष्मनाशन रुशी   यक्ष्मनाशनः   यक्ष्मन्   यक्ष्मा   यक्ष्मिन्   यक्ष्मोधा   यक्ष्य   यक्ष्यमाण   यखतियार   यखनी   यख़नी   यख्तियार   यख्त्यारी   यख्नी   यख़्नी   यगण   यगणः   यगानगत   यगूर   यङन्त   यङ्   यङ्न्त   यङ्लुक्   यङ्लुगन्त   यङ्लुगन्तशिरोमणि   यङ्ुगून   यच्   यच्चयावत   यच्चयावत्   यच्चावत   यच्छन्दस्   यच्छील   यच्छ्रद्ध   यज   यजणें   यजत   यजति   यजतिः   यजतिदेश   यजतिस्थान   यजत्   यजत्र   यजथ   यजध्यै   यजन   यजनम्   यजनाध्ययन   यजनीय   यजन्त   यजप्रैष   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP