Dictionaries | References

यथा देव, तथा भक्त

जसा देव तसे भक्त. जसा गुरु, तसा चेला.

Related Words

देव   भोळा भाव, अंधळा देव   दृढभाव तोच देव   देव पाण्यांत घालणें   देव देव्‍हार्‍यांच बसणें   देव दितां देवचार नाट्टा   देव दव्हार्‍यांत नांत   आदां देव चोरां प्रसन्न   भावार्थी देव पावता   एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही   देव नवसाला पावणें   जाचें मन भोळें ताका देव दिता केळें, जाचें मन कपट ताका देव दिता थापट   देव न मारे लाठीसे, कुमत देत चढाय   देव जांवकी, तरि चणे खांवका   चोरी मारी, देव त्‍याचें बरें करी   दाष्टयास देव धार्जिणा   धा थंय देव   भावासारिखा देव   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   देव देव करतां   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा   घटः पिबति पानीयं ताडनं झल्‍लरी यथा।   गरीबाचा देव वाली   भोळयाचे देव सोळा   देव तशी पूजा आणि संगत तशी वागणूक   यथा वृक्षः तथा फलं   यथा बीजं तथांकुरः।   पाण्यावयलो देव नि सवतीवयलो घोव   देव्हार्‍यांत देव नाहींसा होणें   मानला तर, देव नाहींतर धोंडा   लातोके भूत (देव) बातोसे नहीं मानते   यथा भूमिस्तथा तोयम्   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   भक्ताच्या प्रेमासाठीं, देव धांवे पाठोपाठीं   देव होतां पाठमोरा।नसतीं विघ्नेंयेतीं घरा।   ज्याचें मन भोळें ताका देव दिता केळें   राव पाहावा कां देव पाहावा   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   दगडाला शेंदूर फांसून देव करणें   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   स्वर्गांतल्या देवाची तुटली दोरी, पृथ्वीवरील देव बोंबटया मारी   देव सर्वत्र जगीं भरला, तो कैसा दिसे निराळा   देव आला द्यायाला, तों पदर नाहीं घ्यायाला   आशा सुटेना, देव भेटेना   देव पडणें   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   संशय फिटेना, देव भेटेना   देव देतो नी देवाचार अडवा येतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP