Dictionaries | References

(यक्षिणीची) कांडी फिरविणें

(हा वाक्‍प्रचार पाश्र्चात्‍य आहे. आपल्‍याकडे यक्ष-यक्षिणीजवळ ‘कांडी’ नसे) चमत्‍कार घडवून आणणें
एखादी अतर्क्य गोष्‍ट घडवून आणणें. काही अजब युक्ति करून पूर्वी घडलेल्‍या बनावाच्या अगदी उलट बनाव घडवून आणणें.

Related Words

कांडी   (यक्षिणीची) कांडी फिरविणें   चक्री फिरविणें   ढुंगण फिरविणें   खराटा फिरविणें   मोहरा माघारीं फिरविणें   यक्षिणी-यक्षिणीची कांडी फिरणें   ढाला फिरविणें   गाढवाचा नांगर फिरविणें   शमनाबीर-शमनाबिराची कांडी फिरविणें   चिठ्‌ठी फिरविणें-माघारी टाकणें   पटयाचा हात फिरविणें   पाठीवर-वरुन हात फिरविणें   बोलणें फिरविणें   पाठ फिरविणें   ढाल फिरविणें   लाटा-टा-लाटा-ठा फिरणें-फिरविणें   चूड फिरविणें   बोळा-बोळा फासणें-फिरविणें   डोळे फिरविणें   भिरकंडी-कांडी   बचनाग-बचनागाची कांडी   बचनागाची कांडी   शमनाबिराची कांडी फिरविणें   फिरविणें-फिरवून देणें   फिरविणें   मुसकट-मुस्कट फिरविणें-फोडणें-सुजविणें   रुमाल-रुमाल फिरविणें   टाळूवर हात फिरविणें   डोईवर हात फिरविणें   समनाबिराची कांडी   चिरकंडी-कांडी   सारी रात कांडी दळी, खाऊं गेल्या आळवाची नळी   अल्याची कांडी   सुरकंडी-कांडी-कुडी   रुळ-रुळ फिरविणें   वारा वाजेल-येईल-वाहील तशी पाठ फिरविणें-पाठ देणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   अक्षत काढणें-निघणें-फिरविणें   गाढवाचा नांगर फिरविणें   चक्री फिरविणें   चिठ्‌ठी फिरविणें-माघारी टाकणें   ढुंगण फिरविणें   पटयाचा हात फिरविणें   पाठ फिरविणें   पाठीवर-वरुन हात फिरविणें   बोलणें फिरविणें   खराटा फिरविणें   डोळे फिरविणें   ढाल फिरविणें   अक्षत काढणें-निघणें-फिरविणें   कांडी   खराटा फिरविणें   गाढवाचा नांगर फिरविणें   चक्री फिरविणें   चूड फिरविणें   चिठ्‌ठी फिरविणें-माघारी टाकणें   चिरकंडी-कांडी   टाळूवर हात फिरविणें   डोईवर हात फिरविणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   डोळे फिरविणें   ढुंगण फिरविणें   ढाल फिरविणें   ढाला फिरविणें   पटयाचा हात फिरविणें   पाठ फिरविणें   पाठीवर-वरुन हात फिरविणें   फिरविणें   फिरविणें-फिरवून देणें   बचनाग-बचनागाची कांडी   बचनागाची कांडी   बोलणें फिरविणें   बोळा-बोळा फासणें-फिरविणें   भिरकंडी-कांडी   मुसकट-मुस्कट फिरविणें-फोडणें-सुजविणें   मोहरा माघारीं फिरविणें   रुमाल-रुमाल फिरविणें   रुळ-रुळ फिरविणें   लाटा-टा-लाटा-ठा फिरणें-फिरविणें   वारा वाजेल-येईल-वाहील तशी पाठ फिरविणें-पाठ देणें   शमनाबिराची कांडी फिरविणें   शमनाबीर-शमनाबिराची कांडी फिरविणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP