TransLiteral Foundation

मोहरा माघारीं फिरविणें

तोंड फिरविणें.

Related Words

ढाला माघारीं देणें   मोहरा माघारीं फिरविणें   चक्री फिरविणें   ढुंगण फिरविणें   खराटा फिरविणें   मोहरा-मोहरा-मोहरें इरेस घालणें   माघारीं   ढाला फिरविणें   मोहरा इरेस पडणें   गाढवाचा नांगर फिरविणें   चिठ्‌ठी फिरविणें-माघारी टाकणें   पटयाचा हात फिरविणें   पाठीवर-वरुन हात फिरविणें   बोलणें फिरविणें   पाठ फिरविणें   जहरी मोहरा   जहर मोहरा   चूड फिरविणें   ढाल फिरविणें   डोळे फिरविणें   लाटा-टा-लाटा-ठा फिरणें-फिरविणें   बोळा-बोळा फासणें-फिरविणें   मोहरा   फिरविणें-फिरवून देणें   फिरविणें   डोईवर हात फिरविणें   टाळूवर हात फिरविणें   मुसकट-मुस्कट फिरविणें-फोडणें-सुजविणें   (यक्षिणीची) कांडी फिरविणें   शमनाबीर-शमनाबिराची कांडी फिरविणें   रुमाल-रुमाल फिरविणें   दैव पडतां माघारीं, उडया मारुन काय करी   गजाचे दांत आले ते माघारीं जात नाहीत   सामान मोहरा   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   विषाचा मोहरा   अक्षत काढणें-निघणें-फिरविणें   वारा वाजेल-येईल-वाहील तशी पाठ फिरविणें-पाठ देणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   रुळ-रुळ फिरविणें   शमनाबिराची कांडी फिरविणें   अक्षत काढणें-निघणें-फिरविणें   खराटा फिरविणें   गाढवाचा नांगर फिरविणें   चक्री फिरविणें   चूड फिरविणें   चिठ्‌ठी फिरविणें-माघारी टाकणें   जहर मोहरा   जहरी मोहरा   टाळूवर हात फिरविणें   डोईवर हात फिरविणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   डोळे फिरविणें   ढुंगण फिरविणें   ढाल फिरविणें   ढाला फिरविणें   ढाला माघारीं देणें   पटयाचा हात फिरविणें   पाठ फिरविणें   पाठीवर-वरुन हात फिरविणें   फिरविणें   फिरविणें-फिरवून देणें   बोलणें फिरविणें   बोळा-बोळा फासणें-फिरविणें   मुसकट-मुस्कट फिरविणें-फोडणें-सुजविणें   माघारीं   मोहरा   (यक्षिणीची) कांडी फिरविणें   रुमाल-रुमाल फिरविणें   रुळ-रुळ फिरविणें   लाटा-टा-लाटा-ठा फिरणें-फिरविणें   वारा वाजेल-येईल-वाहील तशी पाठ फिरविणें-पाठ देणें   विषाचा मोहरा   शमनाबिराची कांडी फिरविणें   शमनाबीर-शमनाबिराची कांडी फिरविणें   सामान मोहरा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अश्वत्थ

 • पु. एक झाड ; पिंपळ . हा अतिशय मोठा , फार वर्षे वांचणारा व अनेक औषधिधर्मांनीं युक्त असल्यामुळें हिंदू लोक यास पवित्र मानितात . धार्मिक संस्कारविधींत याच्या समिधा वापरतात . कल्पद्रुम हन पारिजातु । गुणें चंदनुहि वाड विख्यातु । तरि ययां वृक्षजातांआंतुं । अश्वस्थु तो मी ॥ - ज्ञा १० . २३५ . - वि . उद्यापर्यंत न टिकणारा . आणि अश्वत्थु ऐसें ययातें । म्हणती जे जाणते । - ज्ञा १५ . ११० . 
 • ०नारायण पु. देवतारुप मानिलेला अश्वत्थ . मद्रासी - कानडी लोकांत हें नांव असतें . अश्वत्थनारायण सूर्यनारायण - दा ४ . ५ . १३ . 
 • ०त्थोद्यापन न. पिंपळास पार बांधून मंत्रांनीं जो संस्कारविशेष करतात तो . [ सं . अ + श्व :+ रथ ] 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

गणेश गीतेचा मराठी अनुवाद कुठे आणि कसा मिळेल या बद्दल सांगावे
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.