Dictionaries | References

मोव आस थै खणटा

( गो.) जमीन मऊ सांपडली म्हणजे खणावयास सुरुवात करतात. पण असें करुं नये, एखाद्याचा उगीच कायदा घेऊं नये. गरीबांना लुबाडण्यांत काय अर्थ. तु ० -मऊ सांपडलें म्हणून कोपरानें खणू नये.

Related Words

मोव आस थै खणटा   आस   मोव   आस-पास   श्र्वास तो आस   मोव आस थै खणटा   काय केल्‍यार काय आस, न्याय केल्‍यार अर्द आस   आपले बळें घालावी कांस, कोणाची न धरावी आस   अईन रावणाची व आस लेंडकाची   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   थै   द्या-द्या थै देव   फुलां विकली थै वावळयो विकच्यो न्हेयत   वाजता थै गाजता   आपल्या बळें बांधावी (घालावी) कांस आणि कोणाचीहि करूं नये आस   आस or आंस   उबो आस मेरेन लॉंखाचो, मरत कूच फुकाचो   कर्वा गयो आस, अने लिधी फांस   गुड्यारि आसति आंबे, समुद्रां आस मीठ, लोणचें करून बरणि हाडि   जोंवर श्र्वास, तोंवर आस   द्राक्ष्गाची माधुरी आणि फुलांचा वास, उत्तरोत्तर वाढे तयाची आस   पर आस, सदा निरास   पर की आस, सदा निरास   पारकी आस। सदा निरास   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   बिगा-बिगानि आस, नित उपास   माय मरो पण आस न मरो   लांडग्याला घास आणि पुढच्याची आस   शेजीची केली आस आणि तीळ तीळ तुटे मांस   हती सुकल्यारुय गोठ्यांत बांदप आस व्हय   हांडी-हांडीर आसा चेडो, भोवतो सगलो वाडो,-हांडीर आस चेडो, सोदता सगळो वाडो   आपले बळें घालावी कांस, कोणाची न धरावी आस   आस   काय केल्‍यार काय आस, न्याय केल्‍यार अर्द आस   गांवु आशिल्‍लेकडे लावुं आस   पत्रास _   मोव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.