Dictionaries | References

मोळी बांधणें

( कुस्ती ) एक डाव . प्रतिपक्षाचे हात त्यानें आपल्यामानेवर ठेवल्यास तेथेंच दाबून बाहेरची टांग मारणें . हीस मोळीची टांग असें म्हणतात .

Related Words

मोळी बांधणें   मोळी   करकरून बांधणें   डोळ्यांस पाटा (पट्‌टा) बांधणें   पिचुंडया बांधणें-बांधून घेणें   जर बांधणें   धोरण बांधणें   बिरद बांधणें   जेठून बांधणें-धरणें   मूठभर सूत बांधणें-देणें   मोळी-मोळी उचलणें   डोळे बांधणें   पदरांत-पदरीं-पदरें बांधणें   अंजलि जोडणें - बांधणें   गगनाशीं गांठ बांधणें-लावणें-घालणें   पदराला-स गांठ बांधणें-मारणें   खेटरांनी पूजा करणें-बांधणें   गळ्यांत बांधणें   जिवाच्या गांठी बांधणें   जिवीं धरणें-बांधणें   दाढ बांधणें   दुःख वेशीस बांधणें   रंगाची मोट बांधणें   कमर बांधणें   गंडा बांधणें   गळ्यांत लोढणें-धोंड बांधणें   घरास हाड बांधणें   जानव्यास वस्‍त्रा बांधणें   पागोटयास फुलें बांधणें   पायीं बांधणें   शेंडीला फुलें बांधणें   हातापायांची गठडी करणें-बांधणें   गळां-गळीं बांधणें   डोळे बांधणें   पदरांत-पदरीं-पदरें बांधणें   अंजलि जोडणें - बांधणें   गगनाशीं गांठ बांधणें-लावणें-घालणें   पदराला-स गांठ बांधणें-मारणें   पदरीं बांधणें   रंगाच्या मोटा बांधणें   शकुन-शकुन गांठ घालणें-बांधणें   (एखाद्याशीं) खांद बांधणें-करणें   खेटरांनी पूजा करणें-बांधणें   गळ्यांत बांधणें   जिवाच्या गांठी बांधणें   जिवीं धरणें-बांधणें   डोळ्यांस पाटा (पट्‌टा) बांधणें   दाढ बांधणें   दाढीस कांदे बांधणें   दुःख वेशीस बांधणें   पचंग बांधणें   रंगाची मोट बांधणें   गंडा बांधणें   गळ्यांत लोढणें-धोंड बांधणें   घर उन्हांत बांधणें   घरास हाड बांधणें   घोडा उभा करणें-बांधणें   जानव्यास वस्‍त्रा बांधणें   टांग बांधणें   पल्ला करणें, बांधणें   पागोटयास फुलें बांधणें   पाट बांधणें   पायास पाय बांधणें   पायीं बांधणें   पिचुंडया बांधणें-बांधून घेणें   पोट बांधणें   मनांत गांठ बांधणें-घालणें   मुसळ नेसणें-पांघरणें-डोक्याला बांधणें   वेस-वेशीं-वेशीवर-वेशीला बांधणें-टांगणें   शकून बांधणें   शेंडीला फुलें बांधणें   उपकारांनीं बांधणें   कथा बांधणें   जर बांधणें   जिवाशीं-जिवीं धरणें-बांधणें   डोळा बांधणें   दरवाज्यांत हत्ती बांधणें   धुंद धरणें-बांधणें   धोरण बांधणें   पगडी बांधणें   पागोटें बांधणें-बांधून देणें   पायास कुत्रें बांधणें   पायीं पैजारा बांधणें   पिंपळास पार बांधणें   पिछाडया बांधणें   बळ बांधणें   बारें-बारें बांधणें   मुसक्या-मुसक्या आवळणें-बांधणें   मोट-मोट बांधणें   लेखणीस चंग बांधणें   वळण-वळण-णें बांधणें   वोढा-वोढा बांधणें   शेटें उपटून भारा-भारे बांधणें   सूत बांधणें   हाडूक-गळ्याशीं-दाराशीं हाडूक बांधणें   हात बांधणें   कांठा बांधणें   काठा बांधणें   कोने बांधणें   गळ्यांत ताईत बांधणें   गळ्यांत दाली बांधणें   गुडघ्याला बाशिंग बांधणें   चवडे बांधणें   जानव्यास सुरी बांधणें   जेठून बांधणें-धरणें   झाडास पाळणे बांधणें   दळें बांधणें   दुखणें वेशीस बांधणें   दुधभात खाऊन दहींभात पदरीं बांधणें   देवघर काढून शेतखाना बांधणें   धर्मखुंटी(टा)स बांधणें   धोतरांत निखारा बांधणें   पाळण्याला बाशिंग बांधणें   पींग बांधणें   बयाणा-बयाणा बांधणें   बाजार भरण्यापूर्वीच उचल्यांनी -बिगार्‍यांनीं-भामट्यांनीं कंबरा बांधणें   बिटिंग बांधणें   बिरद बांधणें   ब्याणा-ब्याणा बांधणें   भिडें-भिडीं बांधणें   मांडी बांधणें   मूठभर सूत बांधणें-देणें   यंत्र बांधणें   रंकाची मोट बांधणें   राड बांधणें   वारा-वार्‍याची मोट बांधणें   वार्‍याची मोट बांधणें   वार्‍यावर भारे बांधणें   शेर-पदरात शेर बांधणें   सात लाजा पदरीं बांधणें   सुतार-सुतार बांधणें   हातांत कंकण बांधणें   अंजलि जोडणें - बांधणें   अवळ्यांची मोट बांधणें   उपकारांनीं बांधणें   (एखाद्याशीं) खांद बांधणें-करणें   कथा बांधणें   कमर बांधणें   करकरून बांधणें   काठा बांधणें   कांठा बांधणें   कोने बांधणें   खेटरांनी पूजा करणें-बांधणें   गगनाशीं गांठ बांधणें-लावणें-घालणें   गुडघ्याला बाशिंग बांधणें   गंडा बांधणें   गळ्यांत ताईत बांधणें   गळ्यांत दाली बांधणें   गळ्यांत बांधणें   गळ्यांत लोढणें-धोंड बांधणें   गळां-गळीं बांधणें   घर उन्हांत बांधणें   घरास हाड बांधणें   घोडा उभा करणें-बांधणें   चवडे बांधणें   जेठून बांधणें-धरणें   जर बांधणें   जानव्यास वस्‍त्रा बांधणें   जानव्यास सुरी बांधणें   जिवाच्या गांठी बांधणें   जिवाशीं-जिवीं धरणें-बांधणें   जिवीं धरणें-बांधणें   झाडास पाळणे बांधणें   टांग बांधणें   डोळे बांधणें   डोळ्यांस पाटा (पट्‌टा) बांधणें   डोळा बांधणें   दुःख वेशीस बांधणें   दुखणें वेशीस बांधणें   दुधभात खाऊन दहींभात पदरीं बांधणें   दरवाज्यांत हत्ती बांधणें   दळें बांधणें   देवघर काढून शेतखाना बांधणें   दाढ बांधणें   दाढीस कांदे बांधणें   धुंद धरणें-बांधणें   धर्मखुंटी(टा)स बांधणें   धोतरांत निखारा बांधणें   धोरण बांधणें   पगडी बांधणें   पचंग बांधणें   पदरांत-पदरीं-पदरें बांधणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.