Dictionaries | References

मोलाचा भात आंखडला हात, फुकाची कढी धांवून धांवून वाढी

मनुष्य किरकोळ, कमी महत्वाच्या गोष्टी देण्याच्या कामीं औदार्य दाखवितो पण भारी किंमतीच्या महत्वाच्या वस्तूबद्दल गोष्ट निघालीं कीं मागें सरतो.

Related Words

मोलाचा भात आंखडला हात, फुकाची कढी धांवून धांवून वाढी   पीठ वेळ काढतें, भात नेऊन पोंचवितो, भाकरी नेऊन परत आणते   पायापुढें दोनच हात पाहणें   मुडगें भात   देवावर हात ठेवणें   खताखता भात   मऊ भात   सलामीचा हात   किसका हात चले, किसकी जबान चले   बीं तसें भात   भागवान भात   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   दाढी पाहून वाढी   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   दुसर्‍याची कढीं, धांबधांवून वाढी   येरे माझ्या मागल्या, कण्या (कढी) भाकरी चांगल्या   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   कुबटाची कढी   फुकाची बाईल, कशाला राहील   एक एक बात, नऊ नऊ हात   कढी   कुबटाची कढी   करडा हात   करणाराला आटघाट, जेवणाराला (खाणाराला) मीठ भात   केशरी भात   खुतखुता भात   खताखता भात   गुरगुर्‍या भात   जातीची खावी लात, परजातीचा नको भात   जोगड्याचें भात   तळशाचे भात   तिखमिठा भात   तोलाचा - मोलाचा   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पोटवाढवी or -वाढी   पोराचे मळणेक, बीं ना भात   बेठें भात   बेठा भात   बीं तसें भात   बोडकें भात   बोंबलणें-बोंबलता हात   भागवान भात   भात   भावाची भाजी आणि कुभावाचा भात   मऊ भात   मुडगें भात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मुणग्यां भात   मामंजी मामंजी ! बघा माझे हात, विका कणग्यांतलें भात   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   वैष्णवी भात   वाढी   वाताहत-हात   सुफळ-सुफळ बोलरे नार्‍या ! रंडक्या झाल्या सार्‍या, मांडवाला आग लागली ! अरे असें बोलूं नये ! पिंडाइतका भात द्या म्हणजे मढया सारखा पडतो   सलामीचा हात   हात टाकणें   हातांत हात देणें   हालवले हात तर मिळेल भात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.