Dictionaries | References

मुळाशीं हात घालणें

तत्वाशीं गांठ ठेवणें
तत्व न सोडणें. ‘ बाह्योपाधीकडे लक्ष न देतां प्रत्येकानें मुळाशीं हात घातला पाहिजे. ’ -टि २.५९५.

Related Words

मुळाशीं हात घालणें   पानावर पान घालणें   गांठ घालणें   गवसणी घालणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात चालणें   हात वळणें   पाठीवर हात फिरविणें   मंत्र घालणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुखीं बोटें घालणें   उंटावर खोगीर घालणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   पाखर घालणें   कंठास हात लावणें   (अपराध) पोटीं घालणें   रुंजी घालणें   चिरा घालणें   फिरकंडें घालणें   घर पालथे घालणें   जीभ नरकात घालणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   फांसा घालणें   वाचा नरकांत घालणें   आंख घालणें   उखळांत शीर घालणें   रुजू घालणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घशांत हात घातला, परंतु सुका   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   धारा घालणें   ज्याचीं बोटें त्याच्याच डोळयांत घालणें   वाद घालणें   (कामाची) माळ घालणें   नंगा नाच घालणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP