Dictionaries | References

मुंडा हात

See also:  मुंडा , मुंढा

मुंढा इ० पहा .

Related Words

मुंडा-मुंडो खाल्ल्या तोंडान कुंडो खावप   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात चालणें   हात वळणें   देवावर हात ठेवणें   करडा हात करणें   मुंडा or मुंढा   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   हात हातांत देणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   आपला हात जगन्नाथ   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   देवाक हात, गुरवाक भात   कंठास हात लावणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात बांधणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   हात उगारणें-उचलणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   वाताहत or हात   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   आळशाचे तोंड मोठे पण हात मात्र कोते   उरावरचा हात   करडा हात करणें   चोरीचे चौदा हात   हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP