Dictionaries | References

मंडवारी


 पु. ( परदेशी तेली ) लग्नसमारंभांत मांडवांत मधला खांब मेहुणा पुरतो व त्याबद्दल मानाचा म्हणून जो सवा आणा त्याला मिळतो तो . - बदलापूर २७१ .
०साण्या  पु. तेल्यांत जातीचे पंच येऊन त्यांनीं विवाहमंडप स्थापणें . - बदलापूर २७ .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP