Dictionaries | References

बेलभंडार काढणें

See also:  बेलभंडार उचलणें
देवावरचा बेल व भंडार उचलून शपथ घेणें. ( सामा.) शपथ, आणभाक घेणें. ‘ मराठे बेलभंडार उचलून एकदां बेफाम होऊन निघाले म्हणजे त्यांच्या हल्ल्यापुढें कोणाच्यानेंही टिकाव धरवत नसे ’ -पामो ४६९.

Related Words

नांव काढणें   पाताळांतून काढणें   जन्मांतर काढणें   वचपा काढणें   कपाळ काढणें   अरड काढणें   देवावरची तुळस काढणें   शीर काढणें   इराडा काढणें   खरवड काढणें   अंडींपिल्लीं बाहेर काढणें   (डोक्यावरचा) पदर काढणें   मोडून काढणें   धोंडयाचे दोर काढणें   प्रारब्‍ध काढणें   पाठीचे चकदे काढणें   कड काढणें (कामाची वगैरे)   प्रसंग मारुन काढणें   एखाद्याच्या तोंडचा घास काढणें   नवें शेत काढणें   प्रकरण निकालांत काढणें   दगडापासून दूध काढणें   मूळ काढणें   पाठ धिरडें काढणें   घशांतून काढणें   गोट काढणें   फुसकट काढणें   कोरडी खाकरी काढणें   पैसे काढणें   गुळें काढणें   ओवाळणी काढणें   उंबर्‍याची साल काढणें, उंबर्‍याला माती राहूं न देणें   लाथ मारुन पाणी काढणें   उपासतान काढणें   भांडण उकरुन काढणें   लग्न काढणें   चौपदरी गळा काढणें   सू काढणें   वेठ काढणें   बाहेर काढणें   काढ्यावर काढ्यानें काढणें   आगा काढणें   घडेस्त्री काढणें   इरळण काढणें   डोईवरील पदर काढणें   पांच पाट काढणें   पट काढणें   दुसर्‍याची खोड काढणें, पहिली आपली सुधारणें   करड काढणें   हातावर काढणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP