Dictionaries | References

बाहेर सांग ब्रह्मज्ञान, आंत करी मद्यपान

वरुन साधुत्वाचा आव आणून गुप्तपणे वाईट वर्तन करणारा.

Related Words

बाहेर सांग ब्रह्मज्ञान, आंत करी मद्यपान   बाहेर   सांग   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   आंतल्या आंत   आंत असे जसें, बाहेर पडे तसें   अंडींपिल्लीं बाहेर काढणें   परवशता शतगुणें करी जाच   टका करी कामकाज   (आंत) खुंटी ठेवणें-मारणें-राखणें   घरांत दांडगाई, बाहेर कोरडें खाई   घरीं शिमगा, बाहेर दिवाळी   घरीं उपवासी आणि बाहेर उल्‍हासी   बाहेर ज्ञकपक, पण आंत भगभग   पोट बाहेर पाडणें   कोठल्‍या कोठें तिसर्‍या घरीं, कमळी आकांत करी   बाहेर निघणें-पडणें   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   बाहेर जटा वाढवाव्या, आंत संसार करावा   पाण्यांत म्हैस, बाहेर मोल   सुनेचा मेला मावसभाऊ आणि चेडवाची मेली जाऊ, बाहेरची पीडा बाहेर   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   दाम करी काम, बिबी करी सलास   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   करी गुळाचा गणपति, माशा येऊनियां खाती   सासू नाहीं घरीं आणि नणंद जाच करी   घरांत शूर, बाहेर भागुबाई   बूट बाहेर पडणें   मेंदू-मेंदू निघणें-नासणें-बाहेर पडणें   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   मद्यपान   अनुभवाखेरीज ब्रह्मज्ञान नाहीं   अल्प गुन्हा अल्प चोरी, करुं दिल्या मोठ्या करी   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   अवघी गोष्ट ऐकल्यावरी, मनुष्याची परीक्षा करी   असते कडु मात्रा जरी, बहु चांगले गुण करी   आंतल्या आंत   आंत होणें   उद्योग इष्काचा वैरी, तो इच्छेचे विरूद्ध करी   उद्योग्याचे घरीं, क्षुधा प्रवेश न करी   उद्योगाचे घरीं, ईश्र्वर साहाय करी   कृपण धन रक्षण करी, उदार त्‍याचें स्‍वरूप करी   कर न करी   काम करते मनुष्‍यावरी, जबरदस्‍ती न करी   गांव करी ते राव न करी   गांव जळला तरी हणमंत बाहेर   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   चारी सुना गरवार करी   चोरी मारी, देव त्‍याचें बरें करी   छोटीशी आगकाडी, पण जगाची रांगोळी करी   जित्‍या न मिळें अन्न। मेल्‍यावरी पिंडदान।। जित्‍या पितरां न मिळे अन्न, मेल्‍या करी पिंडदान   डोळे आल्‍यावरी, प्रकाशाचा त्रास करी   दोहोंतर्फे जो विचार न करी, तो एकाचें वाईट करी   नव्या नव्या बायकांच्या नव्या परी, पहिली होती ती असें न करी   नितांतल्या शिरीं नातू दाल्ला करी   बाहेर   मद्यपान   मन नाहीं स्थिरी, बहु तीर्थ करी   मांग आणि भलतीच गोष्ट सांग   स्वतां स्वतांला साहाय्य करी l ईश्र्वर त्याला घरी करीं l   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.