Dictionaries | References

बायको दादल्याला, भक्त देवाला

ज्या प्रमाणें देवाचें महात्म्य भक्तावर अवलंबून असतें तशी नवर्‍याची कीर्ति बायकोवर अवलंबून असते.

Related Words

बायको   मानभावाची बायको   पाटाची बायको   बायको भली तर नवरा भला   देवाला भट आणि मुलाला मास्तर   गवत गोंडाळ, शेत धोंडाळ, बायको तोंडाळ नसावी   भावका देवीला नाहीं नवरा आणि वेताळाला नाहीं बायको   चांभाराच्या देवाला खेटरांची पूजा   ब्राम्हणाचा हरवावा तांब्या, मुसलमानाची मरावी बायको, वाढ्याचं मोडावं घर   बारा गांवची मोकाशी, घरीं बायको उपाशी   बुडकीची विहीर नव्हे, पाटाची बायको नव्हे   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   आडव्या सुडक्याची बायको   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   अडक्याचा ऊंस, नवरा बायको खुष   बायको दुसरी, फजिती तिसरी   विरुप बायको आपली, सुरुव बायको लोकाची   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   अभिमान देवाला साजे, मनुष्याचे फुकट गाजेवाजे   बिजवराची बायको, तिजवराची चोळी, नित्य लुगडें फाडी तिचें कोण काय करी?   कुत्र्याला मिळे सोन्याची साखळी, देवाला न मिळे फुलाची पाकळी   बाहेरच्या देवाला टिळे गोळे आणि घरच्या देवावर हगती कावळे   देवाला फूल, घराला मूल   चांभाराच्या देवाला खेटराची पूजा   जो देवाला विसरला, तो पारखा झाला   पोटभर जेवला अन्‌ देवाला विसरला   पाटाची बायको गडबडा लोळे   चोरी केली सासरीं, बायको खजील झाली अंतरीं   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   गेल्‍याचें घर व मेल्‍याची बायको   बायको आली पणांत, नवरा चालला कोनांत   माथनी एवढी बायको नाहीं कामाची (पण कातणी एवढं पोर कामाचं)   भटा तुझी बायको कशी, तर परघर वर्ज्य   घरापरी घर गेलें, बायकोपरी बायको गेली   मानभावाची बायको आणि गाढवाचें जित्रप   बायको करतां सुख वाटे, पण धबला घेतां गांड फाटे   हगवणीला बायको, नागवणीला सोयरा   बायको रे करीनास, तूंच गे रांडे होईनास   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   बायको ना बिर्‍हाड, चोटाला बांधला शिराड   हंसती बायको रडता पुरुष कामाचीं नाहींत   वेताळाला नाहीं बायको आणि धावगा देवीला नाहीं घावे   सस्ताईची भाजी, बायको झाली राजी   वरण दाटणीं, आणि बायको आटणीं   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   बायको विलासी, नवरा उदासी   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   शेत धोंडाळ, बायको तोंडाळ, गवत गोंडाळ   भटजी, बायको कां कराना? तर भटजी म्हणतोः बाई, तुम्हीच कां व्हाना?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP