Dictionaries | References

पोटार आड आयलो

(गो.) पोटावर आडवा आला. ऐन लाभाच्या वेळीं मध्येंच आडवा येऊन सगळी घटना बिघडवून टाकणार्‍याला म्हणतात.

Related Words

आड   आड जाणें   इकडे आड, तिकडे विहीर   आड घालणें   आड पडणें   आड वो ल   वस्त्र-वस्त्र आड करणें   घरीं आड बाहेर नदी   माती-माती आड करणें-घालणें-टाकणें-ठेवणें   पोटार आड आयलो   एकीकडे आड, एकीकडे (दुसरीकडे) विहीर   आड गात ना उभे गात, वाटेनें चालला गीत गात   आठशें आड आणि नऊशें चहाड   आड करणें-दडणें   आड लावून घेणें   आड विहीर जवळ करून घेणें   आड विहीर करून घेणें   तारूं भरुंक गेल्‍लो आयलो, पोट भरूंक गेल्‍लो येंवक ना   डोंगराक सुत घालां, आयल्‍यार डोंगर आयलो, ना जाल्‍ल्‍यार सूत गेलें   वाटेचा पाय-वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   आम्ही दोघी बहिणी, डोंगराच्या आड। पत्र खुशालीचे धाड।   लक्ष्मी आली घरा, तडका आड करा   दहीं दूध, तूप नी पोटार हात   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   फाटीर मार, पुण पोटार मारुं नाका   तळ्यासुत्तु भोवनु, परतूनु आयलो तान्नेवनु   पुत मागूंक यात्रेक गेलो, बाईल विसरनु घरीं आयलो   वेळु वांकडो आयलो, गाडवा पायु धरलो   पिशा हातीं पैसो आयलो, दीस राति खर्चून सोळो   चलियेक चोवंच्याक गेलेलो चलो, लग्‍न करनु घेवनु आयलो   आब आयलो म्हुण रेड्या पानो ओढलो तर दुध येता?   शेळीच्या मुताची मानली चाड, आणि शेळी मुतते कुंपणाच्या आड   सूर्याचे आड   आडबाई आड   सुगरणीची लागली चाड, सुगरण लपे खांबा आड   जाती जातीच्या कलागती, रात्रंदिनीं आड येती   विस्तव-विस्तव आड मधून जाणें   तिचे बोच्या आड काडी   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   आपली भाकरी पण आड करून खावी   वाणी गूळ खाई परी मांडी आड घेई   खोल आड, टुका दोर   देव आलें घरा अन्‌ कवाड आड करा   डोंगराक सुत घालां, आयल्‍यार डोंगर आयलो, ना जाल्‍ल्‍यार सूत गेलें   तारूं भरुंक गेल्‍लो आयलो, पोट भरूंक गेल्‍लो येंवक ना   पोटार आड आयलो   आब आयलो म्हुण रेड्या पानो ओढलो तर दुध येता?   चलियेक चोवंच्याक गेलेलो चलो, लग्‍न करनु घेवनु आयलो   तळ्यासुत्तु भोवनु, परतूनु आयलो तान्नेवनु   पिशा हातीं पैसो आयलो, दीस राति खर्चून सोळो   आब आयलो म्हुण रेड्या पानो ओढलो तर दुध येता?   चलियेक चोवंच्याक गेलेलो चलो, लग्‍न करनु घेवनु आयलो   डोंगराक सुत घालां, आयल्‍यार डोंगर आयलो, ना जाल्‍ल्‍यार सूत गेलें   तळ्यासुत्तु भोवनु, परतूनु आयलो तान्नेवनु   तारूं भरुंक गेल्‍लो आयलो, पोट भरूंक गेल्‍लो येंवक ना   पुत मागूंक यात्रेक गेलो, बाईल विसरनु घरीं आयलो   पिशा हातीं पैसो आयलो, दीस राति खर्चून सोळो   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   वेळु वांकडो आयलो, गाडवा पायु धरलो   वस्त्र-वस्त्र आड करणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP