Dictionaries | References

पोटाची आग

भूक
क्षुधा
पोटाची पीडा. ‘एखादीनें पोटाच्या आगीमुळें असें केलें तर असो मेले!’-फाल्गुनराव.

Related Words

आग   आग वरसणें   आग पाखडणें   अंगाचि आग, लाहकी, लाही, होळी होणें   आग लागो?   आग ओतणें   अंगुष्ठाची आग मस्तकांत जाणें   शहराची आग छोटी, पोटाची आग मोठी   आग लाव्या आणि बोंब मार्‍या   आग लगाये तमाशा देखे   कोरडी आग   वली आग   तळव्याची आग मस्तकास जाणें   ऊन, ऊन्ह,ऊन ऊन आग   लागणें-मुखाला आग लागणें   अंधळा म्हणतो आग लागली बहिरा म्हणतो ढोल वाजतो   दाढीला आग लाविती, नास करून घेती   आग पिणें   आग लागते झोंपडा, जो निकलेसो सार   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   आग लावणें   कोरडी आग पुरवेल, ओली आग पुरवणार नाहीं   पोटांत आग पेटणें   पायांचा जाळ-पायांची आग मस्तकास जाणे   घरास आग लावणें   आग उठणें-पडणें   पोटाची दुखी पोटास ठाऊक   काडीची आग माडीस लागणें   सुफळ-सुफळ बोलरे नार्‍या ! रंडक्या झाल्या सार्‍या, मांडवाला आग लागली ! अरे असें बोलूं नये ! पिंडाइतका भात द्या म्हणजे मढया सारखा पडतो   कानाचा पोळा (कानाची पाळी) आणि पोटाची चिरी, वोढता तितली वाढता   पोटाची डेरकी   पोटाची दामटी वळणें   फुकट कृपेची सावली, जो न भरली पोटाची खळी   धाबटी--पोटाची   वीतभर पोट-पोटाची खळगी   समुद्राला कोरड पडली, आणि सूर्याला आग लागली   अस्तनींतली आग   कोणी आग व्हावे, कोणी पाणी व्हावें   अजून अंगठ्याला आग लागली नाहीं   यंव करीन, त्यंव करीन, माझ्या चोळण्यांत गवत भरुन आग लावीन !   आग असणें   शेळकुंड-शेळकुंडाची आग व पिलाची जाग   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   बोलण्यांत पट्ट राघू, कामाला आग लागू   अंगठयाची आग मस्तकांत जाणें   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   आग पानीको हाडवैर है   आग पानीको वैर है   आग मारणें   आग पाखडणें   अंगठयाची आग मस्तकांत जाणें   अंगठयाची आग मस्तकास जाणें   अंगुष्ठाची आग मस्तकांत जाणें   अंगाचि आग, लाहकी, लाही, होळी होणें   अजून अंगठ्याला आग लागली नाहीं   अंधळा म्हणतो आग लागली बहिरा म्हणतो ढोल वाजतो   अस्तनींतला निखारा-अग्नि-आग-साप   अस्तनींतली आग   आग असणें   आग उठणें-पडणें   आग ओतणें   आग खाईल तो कोळसे ओकेल   आग घालणें   आग पाखडणे   आग पाखडणें   आग पाणी अवश्यक, नाही मित्राहून अधिक   आग पानीको वैर है   आग पानीको हाडवैर है   आग पिणें   आग मारणें   आग रामेश्र्वरीं, बंब सोमेश्र्वरीं   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   आग रिघणें   आग लगेपर कुवा खोदना   आग लगाये तमाशा देखे   आग लगाये, पानीको दोडती   आग लागते झोंपडा, जो निकलेसो सार   आग लागो?   आग लावणे   आग लावणें   आग लाव्या आणि बोंब मार्‍या   आग लावील आणि विझली की नाही जाऊन पाहीलः   आग वरसणें   आग हाती धरवेल पण हा हाती धरवणार नाही   उघड शत्रुत्व पुरवतें, गोंवरीची आग जाचते   उज्जो मळ्ळारि आंग लासत्ता वै? उज्जो म्हळवार आग लासता व्हय?   ऊन, ऊन्ह,ऊन ऊन आग   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   ओली आग   काडीची आग माडीस लागणें   काडीची आग माडीस लागती   कोणी आग व्हावे, कोणी पाणी व्हावें   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   कोरडी आग   कोरडी आग पुरवते पण ओली आग पुरवत नाहीं   कोरडी आग पुरवते पण ओली पुरवत नाही   कोरडी आग पुरवेल, ओली आग पुरवणार नाहीं   गांवांत गाय हगली अन्‌ चुलीला आग लागली   गांवाला लागली आग, त्‍याचा काढती माग   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP