Dictionaries | References

पोटांला चिमटा घेणें

न खातां राहणें
कमी अन्न खाऊन निर्वाह करणें. ‘शिधा सामग्री सरत आली तेव्हां लष्करी शिपायांना आपल्या पोटांना चिमटा घ्यावा लागला’ -पामो ३१४. ‘पोटाला चिमता घेऊन, उपासमार करुन, रक्ताची शाई करुन लिहिलेलें लिखाण छापावयास देखील ज्याच्या जवळ पैसा नाहीं अशा भुकेकंगाल पत्रकारांनी महाराष्ट्र शारदेच्या कीर्तिमंदिरावर आपल्या कतृत्वाचे कळस चढवले आहेत.’ -प्र. के. अत्रे.

Related Words

डोईवर घेणें   घुणा घेणें   कान धरून-पिळून घेणें   जिभेला चिमटा घेणें   पिचुंडया बांधणें-बांधून घेणें   घर घेणें   झाडा घेणें   मरमर-मरमर घेणें   चालता घेणें   दैवानें धांव घेणें-करणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   नमने घेणें   फुलवणें-फुलवून काम करुन घेणें   चिखलांत-गुवांत धोंडा टाकून अंगावर उडवून घेणें   नरक अंगावर घेणें   आपले हातानें आपले पायावर दगड पाडून घेणें   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड (गोटा-धोंडा) मारून घेणें   ओपून घेणें   हिमटा-हिमटा घेई चिमटा, न जाऊन बसे कोणटा   बसकण-बसकण घेणें   अंगांत गुंगी येणें,वारें घेणें,शिरणें   उरी डोंगर घेणें   देवानें ओढ घेणें   तापल्‍या तव्यावर (पोळी-भाकरी) भाजून घेणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   दिवस घेणें   मनाला लावून घेणें   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   शेव घेणें   अवतार घेणें - धरणें   वारें घेणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   दारूचा कैफ करणें, बळें वेड घेणें   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   कलम बरे जमिनीतून घेणें, कन्या चांगले कुळांतून करणें   परीक्षा घेणें   लळतें घेणें   चौपदरी घेणें   देणें घेणें रोम, माझ्या कामाला झोंब   आडविहिर करून घेणें   प्रीतीची बाई खांद्यावर घेणें   झोळी घेणें   जन्माचा पाटा वरवंटा घेणें   हातीं भोपळा घेणें-देणें   अढेवेढे घेणें   जिवाचा घोट घेणें   नरोटी हातांत घेणें-येणें   प्याला पिणें-घेणें   धूर घेणें   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   चिमटा   जिभेला चिमटा घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP