Dictionaries | References

पोटांत भडभडणें

दुःखाने ऊर भरुन येणें
दुःखाचा उमाळा येणें ‘अंध म्हणे या पुत्रव्यसनें पोटांत फार भडभडतें।’ -मोशल्य ४.४९. -पामो ४५०.

Related Words

पोटांत कालवणे   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   पोटांत तटातट तुटणें   पोटांत शिरणें-निघणें   पोटीं-पोटांत पडणें   पोटांत गोळा उभा राहणें   पोटांत हरणाचीं काळिजें शिरणें   मेंगी गाय पोटांत पाय   पोटांत जावप   अपराध - अपराध पोटांत घालणें   पोटांत चर्र होणें   पोटांत धोंडा उभा राहणें   पोटांत धाक पडणें   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   भूक मावेना आणि पोटांत जाईना   वायगोळा-वायगोळा (पोटांत) उठणें   ओठापर्यंत आले पण पोटांत गेले नाहीं   पोटांत आग पेटणें   दिव्याच्या पोटांत काळें   भडभडणें   भडभडणें-भडभडून येणें   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   पोटांत कावळे कोरणें   पोटांत कोंबडीं चरुम लागणें   पोटांत जळे, माथ्यांत कळे   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   पोटांत दांत   पोटांत कावळे ओरडूं-कोकावूं तोंडू-टोचूम लागणें   पोटांत कावळे कोकलणें-ओरडणें   पोटांत शूळ उठणें   पोटांत सलणें   बोळ-(पोटांत) बोळ घालणें   पोटांत ठेवणें   पोटांत कांटे भरणें   पोटांत पोट   पोटांत-पोटास डोकें घालणें   पायलीची पिठी पोटांत   पोटांत पोट करणे   पोटांत सांठवणे   कपाळाला गंध आणि पोटांत मंद   वरुन मस्ती आणि पोटांत धास्ती   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   पोटांत भूक आणि डोळ्यांत काजळ   सोन्याची सुरी झाली म्हणजे पोटांत खुपसुन घेतां येत नाहीं   दांताला मळ, पोटांत तळमळ   पोटांत खडबडणें   गळ्यांत माळा, पोटांत काळा   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   ओठांत एक आणि पोटांत एक   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   भडभडणें   भडभडणें-भडभडून येणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP