Dictionaries | References

पोटांत पाय शिरणें

खचून जाणें
अगदीं बेहिंमत होणें.

Related Words

पाय   पाय धरणें   पोटीं-पोटांत पडणें   (वर) पाय येणें   अपराध - अपराध पोटांत घालणें   पोटांत चर्र होणें   पोटांत धोंडा उभा राहणें   पाय येणें   पाय पोटीं जाणें   पाय भुईला लागूं न देणें   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   वायगोळा-वायगोळा (पोटांत) उठणें   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   मागला पाय पुढें न ठेवणें   मागील पाय पुढें नाहीं पुढील पाय मागें नाहीं   अंगांत मांग शिरणें   अंगांत गुंगी येणें,वारें घेणें,शिरणें   पाय फोडणें   जमिनीस पाय लागणें   पिंजिल्ल्यांत (पिनल्ल्यांत) पाय   पाय धरुन ओढणें   पायाशीं पाय बांधून बसणें   पाय उतारा होणें-येणें   नख शिरणें   दिव्याच्या पोटांत काळें   पोटांत कावळे कोरणें   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   पायरीवर पाय देणें   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   पडल्यावर पाय   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   दोन व्हडयाचेर पाय दवरप   पोटांत दांत   पोटांत कोंबडीं चरुम लागणें   पोटांत जळे, माथ्यांत कळे   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी - अडला हरी गाढवाचे पाय धरी   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   ओठांत एक आणि पोटांत एक   गळ्यांत माळा, पोटांत काळा   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   पाय तोडणें   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   गरीबाच्या पोटावर पाय आणणें-येणें   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   दोराला पाय लावणें   सडका पाय   हात पाय काडया ढेर वाढया   पाठीला पाय देऊन येणें   आडव्यांत शिरणें   कुत्र्याचे पाय   (कुत्र्या) मांजराचे पाय   काढता पाय   कानांत वारा शिरणें   कामांत पाणी शिरणें   खोल पाण्यांत शिरणें   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   गोगलगाय, (अन्‌) पोटांत पाय   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   तिसरा पाय   धाय, धाय करम लिखा सो पाय   नख शिरणें   नाकावर पाय देणें   पाऊल पडणें, शिरणें   पाय   पाय घेणें   पाय देणें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   पायरीवर पाय देणें   पिंजिल्ल्यांत (पिनल्ल्यांत) पाय   पोटांत हरणाचें काळीज शिरणें   पोटांत हरणाचीं काळिजें शिरणें   बाहेरचा पाय   मेंगी गाय पोटांत पाय   मागला-मागला पाय   मांजराचे पाय   मांजराचें पाय   ये कुत्र्या, खा माझा पाय   रानांत शिरणें   शिंगें मोडून वासरांत-गोर्‍हयांत शिरणें   संपुट-संपुटींत शिरणें   सरकाराचे गोटांत शिरणें   सासूचा पाय सुनेला लागला किंवा सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनेंच पायां पडावें   हत्तीचा पाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP