Dictionaries | References

पोटांत जावप

(गो.) पोटांत दुखणें.

Related Words

पोटांत कालवणे   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   पोटांत तटातट तुटणें   पोटांत जावप   पोटांत शिरणें-निघणें   पोटीं-पोटांत पडणें   पोटांत हरणाचीं काळिजें शिरणें   मेंगी गाय पोटांत पाय   अपराध - अपराध पोटांत घालणें   पोटांत चर्र होणें   पोटांत धोंडा उभा राहणें   पोटांत धाक पडणें   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   वायगोळा-वायगोळा (पोटांत) उठणें   कावळे म्‍हातारे जावप   पॉटां पांचपांच जावप   पोटांत आग पेटणें   दिव्याच्या पोटांत काळें   पोटांत कावळे कोरणें   कट्टिभर मास कांयू ना जावप   पोटांत दांत   पोटांत कोंबडीं चरुम लागणें   पोटांत जळे, माथ्यांत कळे   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   पोटांत कावळे ओरडूं-कोकावूं तोंडू-टोचूम लागणें   पोटांत सलणें   पोटांत कावळे कोकलणें-ओरडणें   पोटांत कांटे भरणें   पोटांत शूळ उठणें   पोटांत ठेवणें   पोटांत पोट   कच्च जावप   बडक-बडक जावप   उभाल्लॅलॉ फार देवोन्ना जावप   सिनाल जावप   पिडा जावप   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   गळ्यांत माळा, पोटांत काळा   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   ओठांत एक आणि पोटांत एक   पोटांत-पोटास डोकें घालणें   पायलीची पिठी पोटांत   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   कपाळाला गंध आणि पोटांत मंद   वरुन मस्ती आणि पोटांत धास्ती   सोन्याची सुरी झाली म्हणजे पोटांत खुपसुन घेतां येत नाहीं   पोटांत खडबडणें   दांताला मळ, पोटांत तळमळ   पोटांत भूक आणि डोळ्यांत काजळ   पोटांत पोट करणे   उभाल्लॅलॉ फार देवोन्ना जावप   कच्च जावप   कट्टिभर मास कांयू ना जावप   कावळे म्‍हातारे जावप   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   जावप   पिडा जावप   पॉटां पांचपांच जावप   बडक-बडक जावप   बेबदो-बेबदो जावप   बरेंपण जावप   भष्टी-भष्टी जावप   भायर-भायरो जावप   सिनाल जावप   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP