Dictionaries | References

पोटांत कालवणे

पोटांत ढवळणे, गडबड होणें
पोटांत खुटखुट होणें
पोट साफ नसणें.
दया येणें
दुसर्‍याचें दुःख, स्थिति इ. पाहून अति वाईट वाटणें.

Related Words

पोटांत कालवणे   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   पोटांत तटातट तुटणें   पोटांत शिरणें-निघणें   पोटीं-पोटांत पडणें   पोटांत गोळा उभा राहणें   पोटांत हरणाचीं काळिजें शिरणें   मेंगी गाय पोटांत पाय   पोटांत जावप   अपराध - अपराध पोटांत घालणें   पोटांत चर्र होणें   पोटांत धोंडा उभा राहणें   पोटांत धाक पडणें   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   भूक मावेना आणि पोटांत जाईना   वायगोळा-वायगोळा (पोटांत) उठणें   ओठापर्यंत आले पण पोटांत गेले नाहीं   पोटांत आग पेटणें   दिव्याच्या पोटांत काळें   पोटांत कावळे कोरणें   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   पोटांत ठेवणें   पोटांत कांटे भरणें   पोटांत पोट   बोळ-(पोटांत) बोळ घालणें   पोटांत कोंबडीं चरुम लागणें   पोटांत जळे, माथ्यांत कळे   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   पोटांत दांत   पोटांत कावळे ओरडूं-कोकावूं तोंडू-टोचूम लागणें   पोटांत कावळे कोकलणें-ओरडणें   पोटांत शूळ उठणें   पोटांत सलणें   कपाळाला गंध आणि पोटांत मंद   वरुन मस्ती आणि पोटांत धास्ती   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   पोटांत भूक आणि डोळ्यांत काजळ   सोन्याची सुरी झाली म्हणजे पोटांत खुपसुन घेतां येत नाहीं   पोटांत-पोटास डोकें घालणें   पायलीची पिठी पोटांत   पोटांत खडबडणें   दांताला मळ, पोटांत तळमळ   गळ्यांत माळा, पोटांत काळा   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   ओठांत एक आणि पोटांत एक   पोटांत पोट चालणे   हलक्याचे पोटांत काहीं गुह्य राहत नाहीं   पोटांत सांठवणे   पोटांत पोट करणे   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP