Dictionaries | References

पोटांत एक, ओठांत एक

मनांत एक असतां भलतीच गोष्ट तोंडानें सांगणें. कपट.

Related Words

पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   एक तोंड करणें   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   एक शीख सध्या लाख   एक पंथ (और) दो काज   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक ओढ   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   एक धरून बसणें   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   पोर पोटांत, खीर ताटांत   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   एक तीळ सात ठिकाणीं   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक हमाममे, सब् नंगे   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   भूत आणि भीति एक गांवची   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   एक प्रीति लागती, दुजी विसरती   तूं मी एक, गठली मेख   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   हलक्याचे पोटांत काहीं गुह्य राहत नाहीं   पोटांत मंद आणि कपाळाला गंध   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   आकाश पाताळ एक होणें   आगपाणी एक करणें   एक   एका गू एक   एकाची एक   ओठांत एक आणि पोटांत एक   करूं जावें एक आणि होतें भलतेंच   करतो एक आणि भरतो एक   कावळा बसायास व खांदी (ढापी) मोडावयास गांठ एक   गांव म्‍हारवडा एक करणें   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   पुढल्यान्‌ एक फाटल्यान्‌ एक   बकणें-हजार बका आणि एक लिखा   बापलेकांचा जोडा एक आणि मायलेकींची चोळी एक झाली म्हणजे मर्यादा राहिली नाहीं   माय तशी लेक, मसाला एक   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   लाडका लेक आणि दोघांत एक   ह्याचे तिसरेच एक   हरयेक-एक   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP