Dictionaries | References

पटाला बसणें

   
Script: Devanagari
See also:  पटाला बसविणें

पटाला बसणें     

(स्त्री) विटाळशी होणें.
फिरती, फिरणें, बंद करणें
स्थानबद्ध करणें. ज्याप्रमाणें सोंगटी आपल्या पटांत आल्यावर पोटांत जाऊन बसते त्याप्रमाणें.
आषाढ शु॥ १
पासून भाद्रपद शु"॥ १
पर्यंत संन्याशीं पटाला बसतातः या मुदतींत सीमांतर करावयाचें नाहीं. संन्याशानें तीन रात्रीपेक्षां जास्त एके ठिकाणी राहूं नये असा शास्त्रनियम आहे. परंतु भर पावसाळ्यांत्य प्रवास करणें तापदायक, सबब ही योजना धर्मशास्त्रानें केली आहे.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP