Dictionaries | References

न वदेद्यावनीं भाषां।

यावनी भाषेचा मुखाने कधींहि उच्चार करुं नये ‘न म्लेच्छितव्यम्‌‍।’ इतका परकीय भाषांविषयीं पूर्वी तिटकारा असे सबंध श्लोक असा
-हस्तिना ताडयमानोपि न गच्छेजैनमन्दिरम्‌। न वदेद्यावनीं भाषां प्राणैः कण्ठगतैरपि॥

Related Words

मागला पाय पुढें न ठेवणें   नखाला माती न लागणें   ऊन तहान न पहाणें   ढुंकून न पाहाणें   ताकास तूर लागू न देणे   पाय भुईला लागूं न देणें   सावलीस उभा न राहणें   पाहिला न देखला आणि चांदण्यानें ओळखला   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   रुख न देणें   न हिंदु र्न यवनः   कांहीं न होतेला   शब्द खालीं न पडणें   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   कर न कर   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   न खादी नार नी पायलीचा आहार   इष्क स्वसंतोषें घडे, सांगण्यानें न जडे   तोंडीं तीळ न भिजणें   अतिलोभो न कर्तव्यः चक्रं भ्रमति मस्तके   उष्ट्रासि न पचे कर्दळी फळें   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   पांचशें रुपयांच्या तिजोरींत पैस न दिडकी   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   जो नजर न आवे, सो भुलजावे   चहाडखोर न आदरी, विंचवापरी दूर करी   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   ओ का ठो न करतां येणें   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   सर्व गुरु भाऊः कामा न येऊं   दुष्टास दूर ठेवावा, अपमान न करावा   आपल्या पोळीवर निखोर कोण न ओढी?   असाध्य असल्यावरी, कार्यी प्रयत्‍न न करी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP