Dictionaries | References

न खादी नार नी पायलीचा आहार

कांही न खाणारी स्त्री म्हणून मिरवावयाचें, पण आहार मात्र फार मोठा. ढोंगीपणा. तु०-नको नको, पायलीचें चाखो.

Related Words

नार   मागला पाय पुढें न ठेवणें   न खादी नार नी पायलीचा आहार   नखाला माती न लागणें   ढुंकून न पाहाणें   ताकास तूर लागू न देणे   पाय भुईला लागूं न देणें   सावलीस उभा न राहणें   पाहिला न देखला आणि चांदण्यानें ओळखला   रुख न देणें   न हिंदु र्न यवनः   कांहीं न होतेला   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   कर न कर   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   इष्क स्वसंतोषें घडे, सांगण्यानें न जडे   तोंडीं तीळ न भिजणें   करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   हत्तीच्या आंहारांत लाखों मुंग्यांचा आहार चालतो   आपण मेले आणि (नी) जग बुडाले   घाटार घोडे नी गोव्यांत व्होडे   टाकलें पटकूर, नी निजलें बटकूर   वांगड केलों नी धगड झालों   लग्नय ना नी फोंतूय ना   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   सूनमुख बघून झाली गार, नी पुढें फजितीस नाहीं पार   जिभलेन केले नी फाटलेचेर आयले   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   ओ का ठो न करतां येणें   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   जो नजर न आवे, सो भुलजावे   चहाडखोर न आदरी, विंचवापरी दूर करी   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP