Dictionaries | References

निळीचा रंग नासणें

निळीचा रंग बिघडला अशी खोटा बातमी उठविल्यास रंग चांगला होतो अशी निळारी लोकांची समजूत असते. यारुन खोटी बातमी उठविणें. एखाद्यानें सांगितलेली हकीकत आपणांस खरी न वाटली तर आपण म्हणतों’ नीळ नासली आहे असें वाटटें!’

Related Words

रंग   रंग भरणें   निळीचा रंग नासणें   रंग उडणें   तेरड्याचे रंग तीन दिवस, सरड्याचे रंग दिवसांतून तीन   रंग शिंपणें   नीळ नासणें   फिरता रंग   रंग खेळणें   सरडयाप्रमाणें घटकेंत रंग पालटणें   काळा कोळसा दुधें धुतला तरी फळ काय। रंग त्‍याचा काळा नच जाय।   तेरड्याचा रंग   रंग दिसणें   रंग मारणें   प्रकृतीचा ताळ नासणें   सप्त रंग   पाणी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया   पानीतेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया   पानीतेरा रंग कैसा, जिसमें मिलुंगा   पाणी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलुंगा   पानीतेरा रंग कैसा, जिसमें मिलावेगे वैसा   पाणी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलावेगे वैसा   नासणें   रंग राखणें   कलावंताचे भाग्‍य तारुण्य असेपर्यंत व तेरड्याचे राज्‍य रंग टिकेपर्यंत   अंधारांत सर्व रंग सारखेच   (एखाद्यानें) दाळ नासणें   उभा नासणें   फड नासणें   अणीबाणीस येऊन नासणें   रंग करणें   रंग नवा पण ढंग जुना   रंग झाला काळा, अझून नाहीं गेला वाळा   रंग चढणें   रंग भरणे   मेंदू नासणें   रंग भोळा, पोटीं चाळा   महानुभावाचे संग, उन्नतीचे रंग   खुषि रंग   भंग करी रंग, अफू करी चाळा, तमाखू बापडा भोळा   रंग उडविणें   संग तसा रंग   पिवळा रंग, कोणा करीना दंग   अबाशाई रंग   तेरड्‌याचा रंग तीन दिवस   म्हातार्पणां टवळॅं रंग   कामांत दंग, त्‍याच्याच कामाला रंग   अब्बाशाई रंग   रंग जाणे रंगारी आणि धुनूक जाणे पिंजारी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP