Dictionaries | References

निर्बल

See also:  निर्बळ
A Sanskrit English Dictionary | sa  en |   | 
निर्—बल  mfn. mfn. powerless, weak, [Hit.]
See also: निर् - बल

वि.  अशक्त , असमर्थ , कमकुवत , कमजोर , काडी पेहलवान , जरत्कारू , दुबळा , दुर्बल , पाप्याचे पितर , शक्तिहीन .

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
pop. निर्बळ a Powerless.

वि.  दुर्बल ; अशक्त ; कमजोर ; शक्तिहीन . [ सं . निर + बल ]
०पक्ष  पु. ( कायदा ) फिर्यादीची , खटल्याचीए कमजोर बाजू ; निर्बळ स्थिति . निर्बळी खेळ डाव प्रकार पु . ( बुध्दिबळ ) खेळांत निजोरी मोहरी मारुन घेण्याची रीत .

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
  निर्बळ
  Powerless.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP