Dictionaries | References

निरुपाई

See also:  निरुपाय , निरुपायी
वि.  १ उपाय नसलेला ; नाइलाजाचा ; अगतिक . २ अपरिहार्य . जगदीश्वर कोपला गोष्ट झाली खरिच निरुपाई । म्हणून एकाएकी सर्व बुडाली ब्राह्मणबाच्छाई । - ऐपो ४२० . [ निरुपाय ]

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP