Dictionaries | References

नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये

स्वतःचे नांव सांगितलेलें चालेले पण आपण ज्या गांवचें असूं त्या गांवाचें नां सांगूं नये. कारण आपल्या बर्‍यावाईट वागणुकीवरुन आपली स्वतःची किंमत होते ती आपल्या बाबतींत कशीहि असली तरे चालते पण निदान आपल्या वागणुकीवरुन आपल्या गांवाच्या नांवास तरी बट्टा लागूं नये.

Related Words

नांव पाण्यांत जाणें   नांव काढणें   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   उपचारिक नांव   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   गांव तेथे लाव   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   निशाणाचें (ध्वज) फडकें मोल नसतें फार, पण त्यासाठीं रण घेत झुंजार   कॉणा भिना पण थपथण्या मात्‌ भिवा   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें फोडूं नयेत   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   सारें ठेवायास जागा मिळतें पण मुलगी ठेवायास जागा मिळत नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   देवाचें नांव आणि आपला गांव   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   नांव राशीस येणें   नांव राशीस जमणें   नांव राशीस उतरणें   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   लोका सांगावें, तसें स्वयें आचरावें   सांगावें, कवण्या ठाया जावें l कवणातेम स्मरावें कैसें काय करावें l कवण्या परि मीं राहावें l   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   नांव लावणें   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   नांव सांगणें   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   घी देखा पण बडगा नही देखा   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP