Dictionaries | References

नांव न घेणें

अलिप्त राहणें
संबंध न ठेवणें
नांव न काढणें.
मोशांति १.१६.

Related Words

डोईवर घेणें   नांव पाण्यांत जाणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   नांव काढणें   नखाला माती न लागणें   उपचारिक नांव   चालता घेणें   ढुंकून न पाहाणें   झाडा घेणें   नमने घेणें   विटाळ करुन घेणें   ताकास तूर लागू न देणे   नरक अंगावर घेणें   आपले हातानें आपले पायावर दगड पाडून घेणें   पाय भुईला लागूं न देणें   सावलीस उभा न राहणें   देणें घेणें रोम, माझ्या कामाला झोंब   खार लावून घेणें   न हिंदु र्न यवनः   जिभेला चिमटा घेणें   कर न कर   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   न खादी नार नी पायलीचा आहार   नांव राशीस जमणें   मनाला लावून घेणें   पाडून घेणें   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   दिवस घेणें   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   देवाचें नांव आणि आपला गांव   नांव लावणें   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   चौपदरी घेणें   कलम बरे जमिनीतून घेणें, कन्या चांगले कुळांतून करणें   परीक्षा घेणें   सूड घेणें   जन्माचा पाटा वरवंटा घेणें   बाणगुप्ती घेणें   अढेवेढे घेणें   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP