Dictionaries | References

धुपारत

See also:  धुपारती , धुपार्ती
 स्त्री. १ देवाला आरती ओवाळणे , धूप , दीप , नैवेद्य , आरती इ० उपचारयुक्त पूजा . २ धूप जाळावयाचे पात्र ; धुपाटणे ; हलकारती . ३ संध्याकाळची पूजा - आरती . ४ ( ल . ) खरडपट्टी ; निंदा ; हजामत . ५ ( ल . ) मानपत्र इ० प्रकारे सन्मानाची बोळवण . नामदार साहेबांची धुपार्ती होईतो लोकांनी त्यांचे स्वागत करण्यास चुकूं नये . - टि १ . ३४९ . [ धूप + आरती ]

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Search results

No pages matched!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP