Dictionaries | References

तिरगो तिणाण्णा करीत हिंडणे

( क . ) विनाकाम हिंडणे ; वणावणा हिंडणे .

Related Words

तिरगो   तिरगो तिणाण्णा करीत हिंडणे   ट फ करीत वाचणें   गाय माय, तिची सेवा करीत जाय   बणवण करीत हिंडणें   वणवण करीत हिंडणें   आपले मालाचें वर्णन, करीत असती सर्वजन   डोम डोम करीत फिरणें   कोण कोठून मी आलों, कोठें जाया निघालों, आतां करितों काय, विचार निरंतर करीत जाय   भयां भयां करीत फिरणें   भयां भयां करीत जाणें   अन्न अन्न करीत फिरणें   हिंडणे   सुग्रण झाली म्हणून हाताचे मांडे करीत नाहीं   करंगळी कितीहि फुगली तरी मनगटाची बरोबर करीत नाही   भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   तूं करीत जा कटकट   बरें करीत असावें, तें कधीं फुकट जात नाहीं   मार मार करीत फिरणें   मारीत ताजी तरवार, करीत ताजो कारभार   जो भाषण करीत नाही, तो काही जाणत नाहीं   कामांत चूर दिसती, कांहीं करीत नसती   सुगरण झाली म्हणून हाताचे भांडे करीत नाहीं   बोंबशणै करीत ती दिवाळी   तेहतिशी करीत नाहीं अशी बत्तिशी करिती   बरें करीत करुन ठेवावें, तें कधीं फुकट जात नाहीं   चरलें गाढव घोड्याची बरोबरी करीत नाहीं   मारे मारे करीत फिरणें   सुग्रण झाली म्हणून हाताचे भांडे करीत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP